• +48 502 21 31 22

Odprawa pieniężna lub urlop. 2,1 tys. górników skorzysta z osłon socjalnych

Proces wypłaty odpraw pieniężnych dla osób odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem ustawowych osłon socjalnych powinien zakończyć się jeszcze w lutym

Odprawa pieniężna lub urlop. 2,1 tys. górników skorzysta z osłon socjalnych

Z początkiem roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń przejęła do likwidacji majątek obszaru górniczego Jastrzębie III wraz z grupą 2148 pracowników, którzy mają skorzystać z ustawowych osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę - nie dłużej niż cztery lata - górnicy będą otrzymywać 80% dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.

Według szacunków przed weryfikacją wniosków 1355 osób ma skorzystać z urlopów górniczych, a 793 z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Proces wypłaty odpraw pieniężnych dla osób odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem ustawowych osłon socjalnych powinien zakończyć się jeszcze w lutym. W razie negatywnej weryfikacji przez ZUS lub ARP pracownik ubiegający się o urlop górniczy lub odprawę wróci do pracy w swoim macierzystym zakładzie. W przyszłym tygodniu rozpocznie się również proces odchodzenia uprawnionych pracowników na urlopy górnicze.

- Wysyłka jednorazowych odpraw pieniężnych dla pracowników przejętych przez SRK wraz z ruchem Jastrzębie III powinna zostać zakończona w lutym. Pozytywnie zweryfikowane wnioski trafiły do SRK. Do oddziałów spółki zajmujących się tymi sprawami - ruchu Jas-Mos oraz ruchu Śląsk - zapraszani są kolejni pracownicy, aby kończyć proces rozwiązywania przez nich umów o pracę - informuje rzecznik SRK Wojciech Jaros. - Jeśli chodzi o urlopy górnicze, to z oddziałów ZUS-u zaczynają już przychodzić decyzje dotyczące osób występujących o to świadczenie. Od przyszłego tygodnia także z tymi osobami uzgadniane będą terminy zakończenia zatrudnienia - zapewnia.

- Najczęściej występujące problemy, dla których ZUS wymaga dodatkowych wyjaśnień, to brak oryginałów dokumentów, niezgodności w zaświadczeniach o zasiłkach, niezgodności w ilości dniówek dołowych oraz dokumentowanie pracy przez firmy okołogórnicze. W ich przypadku ZUS sprawdza też, czy firmy te miały właściwe umowy z kopalniami - wyjaśnia rzecznik.

Na grupę ponad 2,1 tys. osób przekazanych z początkiem 2022 r. do SRK składają się zarówno pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka