• +48 502 21 31 22

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyzni

W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 2,3% mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym nawet o 12,9%.

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyzni

Z raportu dotyczącego zarobków opublikowanego ostatnio przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach. Analiza na podstawie badania z października 2020 r. pokazuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe o 14,7%, czyli o 783,08 zł, niż kobiet. Mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa o 9,5% niż mediana wynagrodzeń kobiet, a wśród najlepiej zarabiających, powyżej 9348,92 zł brutto miesięcznie, 65,3% stanowili mężczyźni.

Jak można przeczytać w raporcie, wskaźnik luki płacowej wyniósł 4,8% - oznacza to, że o tę wartość mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie wyższe niż kobiety. W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 2,3% mniej za godzinę pracy od mężczyzn, a w sektorze prywatnym nawet o 12,9%. We wszystkich wielkich grupach zawodów wynagrodzenia godzinowe mężczyzn były wyższe od wynagrodzeń kobiet.

Grupy zawodowe o najwyższym odsetku kobiet to położne, sekretarki, opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli, pielęgniarki, fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni, kasjerzy, sprzedawcy biletów, pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe i hotelowe, średni personel z dziedzin prawa i spraw społecznych, dietetycy i żywieniowcy, technicy medyczni - w tych grupach mężczyźni stanowili poniżej 10%.

Tylko w jednej wielkiej grupie zawodów – rolnicy, ogrodnicy i leśnicy – udział mężczyzn uzyskujących wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w Polsce był niższy niż kobiet, ale różnica w tym udziale była minimalna. Dodatkowo zatrudnieni w tej grupie zawodów stanowili tylko 0,2% wszystkich zatrudnionych.

Tylko w co 10 grupie wynagrodzenia godzinowe kobiet były wyższe niż mężczyzn. Te grupy zawodów to m.in. lekarze dentyści, nauczyciele kształcenia zawodowego, dietetycy i żywieniowcy, pozostali pracownicy obsługi biura i hodowcy zwierząt. Dodatkowo w sektorze publicznym wynagrodzenia godzinowe kobiet były wyższe w co szóstej średniej grupie.

Jak podkreśla dr Agata Chełstowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Polsce zawody związane z opieką i edukacją są mniej cenione i niżej opłacane niż zawody związane z finansami czy produkcją dóbr, a kobiety są od najmłodszych lat warunkowane do podejmowania tego typu zajęć. Najbardziej poważane i najlepiej opłacane są natomiast zawody związane z naukami ścisłymi, zarządzaniem, wytwarzaniem dóbr, które są historycznie zarezerwowane dla mężczyzn. - Niestety ta nierówność nie jest możliwa do rozwiązania decyzją polityczną lub wprowadzeniem odpowiednich przepisów. Jej wyrównanie wymaga długotrwałej i zakrojonej na szeroką skalę debaty publicznej o tym, co dla nas jako społeczeństwa jest ważne i jakie mamy priorytety - mówi ekspertka.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka