• +48 502 21 31 22

Urban_In. Miasto dla każdego. Trwa konkurs dla młodzieży

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca

Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców miast, którzy chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje ich otoczenie.

Urban_In. Miasto dla każdego. Trwa konkurs dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs pod nazwą "Urban_In. Miasto dla każdego". Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz rozwoju swoich miast i towarzyszy 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – największego i najważniejszego globalnego wydarzenia poświęconego tematyce miejskiej, które w czerwcu odbędzie się w Katowicach.

– Zaangażowanie młodzieży w przygotowania do Światowego Forum Miejskiego to dla nas priorytet. Chcemy, by młode pokolenie czuło, że ma realny wpływ na kreowanie rzeczywistości. Według szacunków ONZ do 2050 roku ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w miastach. To młodzi ludzie będą decydować o tym, jak będą wyglądać miasta przyszłości, dlatego to właśnie do nich kierujemy nasz konkurs – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego.

Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:
- młodzi pasjonaci – dla osób w wieku 15-22 lat,
- młodzi profesjonaliści – dla osób w wieku 23-35 lat, które mają pomysł na konkretne rozwiązanie, odpowiadające wyzwaniom przedstawionym przez miasta.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę odpowiadającą na pytanie: co według Ciebie jest kluczowe dla poprawy jakości życia w twoim mieście? Forma pracy jest dowolna – może to być film, nagrany lub spisany reportaż, plakat, makieta, podcast lub strona www. Praca musi proponować rozwiązanie konkretnego problemu lub zagadnienia należącego do jednego z trzech obszarów tematycznych: miasto dostępne, miasto zielonej transformacji i miasto odporne na kryzysy.

Nabór prac konkursowych w kategorii młodzi pasjonaci potrwa do 31 marca 2022 r. Natomiast szczegóły dotyczące kategorii młodzi profesjonaliści pojawią się wkrótce. Obecnie organizatorzy zapraszają jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania wyzwań miejskich, które staną się przedmiotem prac konkursowych. Szczegóły dostępne na stronie: swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31779-nabor-miast-partnerskich-do-konkursu-urban-in-miasto-dla-kazdego.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie konkursu: https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31715-konkurs-urban-in-miasto-dla-kazdego, pod numerem telefonu +48 695 291 424 lub mailowo: [email protected]

Światowe Forum Miejskie odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 r. pod hasłem "Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości". Tematem będzie zrównoważony rozwój miast. WUF11 pozwoli wsłuchać się w najważniejszy głos w debacie – głos mieszkańców miast. Rejestracja trwa na stronie: https://wuf.unhabitat.org/.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka