• +48 502 21 31 22

Zabytkowa kaplica Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie

Projekt: Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja

Wewnątrz kaplicy znajduje się obecnie nowe wyposażenie ze skrzyniowym ołtarzem z obrazem Matki Bożej Różańcowej oraz figurą św. Izydora.

Zabytkowa kaplica Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie

Na tzw. Kaczym Rynku w Bukowie, u zbiegu ulic Głównej, Odrzańskiej i Strażackiej, znajduje się zabytkowa kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Jest ona częścią szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.

Kaplicę, która przypomina swoją bryłą archaiczny kościółek, zbudowano w 1770 r. - taka data widnieje w nadprożu wejścia. Wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. W 1930 r. w celu zabezpieczenia obiektu przed podtopieniami kaplicę umieszono na murowanym cokole, który imituje kamienną podmurówkę. Mimo to częściowo znalazła się pod wodą podczas powodzi stulecia w 1997 r., co można zobaczyć na umieszczonym obok słupie z datami powodzi, ilustrującym wysokość poziomu wody podczas kolejnych wezbrań. Obecnie jest po pracach konserwatorskich.

Wewnątrz kaplicy znajduje się obecnie nowe wyposażenie ze skrzyniowym ołtarzem z obrazem Matki Bożej Różańcowej oraz figurą św. Izydora. Nabożeństwa, związane z kultem maryjnym odbywają się tutaj w maju i w październiku.

fot. Angelika Firla
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka