• +48 502 21 31 22

Zielony Transport Publiczny w Raciborzu, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju

Projekt: Ekologia Środowisko, jakość życia, ekologia

Autobusy elektryczne zastępują na miejskich liniach autobusy spalinowe, wkrótce na ulicach będą się także pojawiać autobusy wodorowe.

Zielony Transport Publiczny w Raciborzu, Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program pod nazwą „Zielony Transport Publiczny”, który wspiera upowszechnianie ekologicznej komunikacji miejskiej w całej Polsce. Jego głównym celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym, ale także kreowanie „zielonej mobilności” wśród mieszkańców, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miast.

Zgodnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku każdy przetarg na autobus w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców od 2025 r. powinien dotyczyć wyłącznie zero-i niskoemisyjnych autobusów, czyli elektrycznych i wodorowych. Pomaga w tym wspomniany program, a uwzględniając średni cykl żywotności autobusów miejskich, do 2030 r. w największych polskich miastach nie powinny już jeździć autobusy inne niż zeroemisyjne.

W zakończonym 20 grudnia drugim konkursowym naborze NFOŚiGW otrzymał 101 wniosków od organizatorów transportu publicznego, w tym 69 wniosków o dotację. Wartość zgłoszonych projektów została oszacowana na kwotę ponad 1,31 mld zł. Wnioskodawcy, wśród których dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast, zakładają, że ze środków NFOŚiGW sfinansują koszty kwalifikowane zakupu ekoautobusów w podziale: 808,8 mln zł w formie dotacji oraz 143,7 mln zł jako niskooprocentowaną pożyczkę.

Jak podkreśla NFOŚiGW, modernizacja i „zazielenienie” zbiorowego transportu w Polsce w 2022 r. i latach następnych nabierze rozpędu. W minionym roku po raz pierwszy w historii Polski udział ekologicznych autobusów sięgnął prawie trzech czwartych w ogólnej liczbie pojazdów nowo zakupionych przez samorządy. Dynamicznie postępuje zwłaszcza elektryfikacja floty, gdyż prawie połowa kupowanych obecnie autobusów miejskich to „elektryki”.

Finansowanie ekologicznego taboru z programu „Zielony Transport Publiczny” przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o 18 416 ton/rok, ograniczenie emisji PM10 o 0,052 ton/rok i ograniczenie emisji tlenków azotu o 13,611 ton/rok. Jednocześnie samorządy będą mogły zmierzyć się z problemem wykluczenia transportowego, które według różnych szacunków może dotykać od 11 do nawet 15 mln Polaków.

Wsparcie na rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w postaci bezzwrotnych dotacji w pierwszym naborze programu otrzyma m.in. Jastrzębie-Zdrój - 10 240 500 zł plus 3 221 500 zł pożyczki. Umowa jest w trakcie negocjacji. W drugiej edycji o środki wnioskowały Miasto Racibórz, Miasto Rybnik i Gmina Jastrzębie-Zdrój.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka