• +48 502 21 31 22

Polska gospodarka potrzebuje obcokrajowców

W minionym roku liczba osób, które posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, wyniosła ok. 536 tys. Zdecydowana większość przebywa tutaj w poszukiwaniu pracy.

Polska gospodarka potrzebuje obcokrajowców

Wiele państw Unii Europejskiej posiłkuje się pracą osób z zagranicy. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2020 r. w granicach Unii przebywały 23 mln osób spoza UE, co stanowi 5% populacji - a także cenny zasób kadrowy. Przykładowo w sektorze hotelarsko-gastronomicznym pracuje 12% przyjezdnych – to odsetek trzykrotnie wyższy niż dla obywateli UE. Drugi największy obszar zatrudnienia imigrantów stanowi sektor budowlany, w którym pracuje 9% z nich.

Od 2016 r. Polska notuje dodatnie saldo migracji. W 2020 r. liczba pozwoleń na pracę w Polsce przekroczyła 400 tys., jednak rosnąca liczba przyjezdnych nie zaspokaja bieżących potrzeb przedsiębiorców. Pod koniec 2020 r. w Polsce było 84,4 tys. wakatów, najwięcej – 21,2 tys. – w zakładach przetwórstwa przemysłowego. Kolejne 10 tys. wolnych miejsc pracy pozostało w obszarze handlu i naprawy pojazdów. Jednocześnie liczba wakatów istotnie zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r. - to m.in. zasługa cudzoziemców.

W minionym roku liczba osób, które posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, wyniosła ok. 536 tys. Zdecydowana większość przebywa tutaj w poszukiwaniu pracy. Według Urzędu ds. Cudzoziemców najwięcej obcokrajowców posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce przebywa w województwie mazowieckim (140 tys.), małopolskim (63 tys.), wielkopolskim (49 tys.) i dolnośląskim (47 tys.). Dominują wśród nich obywatele Ukrainy, stanowiący 72,6% wszystkich pracujących cudzoziemców. Drugą pozycję zajmują Białorusini (ok. 7%), a na kolejnym miejscu plasują się obywatele Gruzji i Indii (po 2%).

Według Barometru Polskiego Rynku Pracy już co trzecia firma z sektora przemysłowego planuje zatrudniać kadrę z Ukrainy. W handlu takich przedsiębiorstw jest 27%, a w branży usługowej 20%. Obecnie pracownicy z Ukrainy najczęściej wykonują w Polsce pracę fizyczną - to 71%. Co piąty Ukrainiec pracuje w usługach, a 5% wykonuje pracę umysłową. Młodzi ludzie zza wschodniej granicy coraz chętniej przybywają nad Wisłę na studia - z 85 tys. studentów-cudzoziemców w 2020 r. prawie połowę stanowili Ukraińcy, a kolejne 10 tys. – Białorusini.

Czytaj także: Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach podpisana. Co się zmieni?

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka