• +48 502 21 31 22

Wpływy z mandatów drogowych mogą wynieść ok. 4 mld zł

Projekt: Finanse

Zdarzenia drogowe kosztują polskie społeczeństwo ok. 50-60 mld zł rocznie, co stanowi ok. 3% PKB.

Wpływy z mandatów drogowych mogą wynieść ok. 4 mld zł

Maksymalne wpływy do budżetu z tytułu mandatów drogowych mogą wynieść w tym roku ok. 4 mld zł, jeśli nowe przepisy w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach nie przyniosą spodziewanych efektów. Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że liczba wypadków i osób w nich poszkodowanych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozostaje od lat jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. W 2019 r. Polska zajmowała trzecie miejsce - za Łotwą i Bułgarią - pod względem liczby zabitych na 1 tys. mieszkańców. W 2021 r. na drogach zginęła jednak rekordowo niska liczba osób – 2212. To efekt m.in. zmiany przepisów dotyczących pierwszeństwa dla pieszych oraz ustalenia spójnego limitu prędkości w obszarze zabudowanym, które weszły w życie 1 czerwca 2021 r.

Zdarzenia drogowe kosztują polskie społeczeństwo ok. 50-60 mld zł rocznie, co stanowi ok. 3% PKB. Powołując się na wyliczenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego w oparciu o dane z 2018 r., eksperci z PIE wskazali na koszty wypadków drogowych w wysokości 45 mld zł oraz dodatkowe 12 mld zł kosztów kolizji drogowych. Wzięto pod uwagę m.in. leczenie szpitalne, koszty pracy służb drogowych i wypłaty zasiłków, utracone korzyści związane ze śmiercią lub kalectwem produktywnych pracowników.

- Przy założeniu nieskuteczności nowych przepisów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach i dziesięciokrotnym podwyższeniu wpływów budżetowych - odnosząc się do dziesięciokrotnego wzrostu górnego limitu wysokości mandatów - należałoby przyjąć maksymalny poziom wpływów do budżetu w 2022 r. na poziomie ok. 4 mld zł, czyli 0,8% - twierdzą analitycy.

Na Słowacji w związku z podwyżką stawek mandatów i zmianami w przepisach drogowych liczba wypadków spadła o 23%, a liczba ich ofiar o 37%. Jeśli w Polsce będzie podobnie, można liczyć się z nieznacznie zwiększonymi dochodami budżetu państwa w stosunku do lat poprzednich, przy jednoczesnym wyraźnym spadku kosztów związanych z wypadkami.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka