• +48 502 21 31 22

Zabytkowy pałac w Baranowicach zmienia swoje oblicze

Koniec prac planowany jest na 31 sierpnia 2022 r.

Zabytkowy pałac w Baranowicach zmienia swoje oblicze
Pałac w Żorach-Baranowicach

Artykuł opracowany przez:

Pałac w Żorach-Baranowicach

Firma działa w branżach:
Sport Wypoczynek Rekreacja Noclegi Pozostałe w branży Sport i Rekreacja

Gmina Miejska Żory realizuje projekt pt. „W trosce o śląskie dziedzictwo – renowacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żorach”. Już teraz zmiany widoczne są na pierwszy rzut oka - spod rusztowań wyłania się nowa elewacja, a w środku budynek przechodzi prawdziwą rewolucję. Efekty końcowe prac będzie można podziwiać jeszcze w tym roku.

Wewnątrz pałacu w ostatnim czasie wzmocniono i przemurowano ściany na poddaszu, a także wzmocniono je za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej i odpowiednich zapraw. Na parterze, drugim piętrze i poddaszu wykonano szkielet z profili stalowych ocynkowanych dla ścianek działowych. Znormalizowano otwory okienne poprzez domurowanie i przemurowanie popękanych łukowych sklepień okiennych. Wykonano montaż dodatkowych nadproży nad otworami drzwiowymi w ścianach wewnętrznych, pod istniejącymi nadprożami łukowymi z cegły, z dopasowaniem do wysokości zaprojektowanych drzwi. Docieplono ściany wnęk podokiennych za pomocą bloczków izolacyjnych. Otynkowano także część ścian na pierwszym i drugim piętrze.

Zamontowano również stalowe elementy konstrukcyjne dla schodów z drugiego piętra na poddasze. Na parterze wykonano żelbetowy filar przy klatce schodowej wraz z konstrukcją niezbędną do stworzenia przejścia w kierunku windy dla osób z niepełnosprawnościami. Trwa montaż ścianek działowych, a na elewacji zachodniej montowane są okna. Na ukończeniu są też prace związane z izolacją ścian fundamentowych. Aktualnie wykonywane są instalacje elektryczne oraz trwa montaż przewodów wentylacyjnych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji co.

Prace na zewnątrz budynku to wzmocnienie ścian za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej i zapraw, a także skuwanie, piaskowanie, mycie i czyszczenie, impregnacja, hydrofobizacja, uzupełnienie ubytków i miejscowe pogrubienie tynków elewacji. By odtworzyć gzymsy, nakładano poszczególne warstwy aż do uzyskania odpowiednich wymiarów. Wykonano też nowe gzymsy w miejscach, gdzie ich brakowało. Na poziomie poddasza, pierwszego i drugiego pietra otynkowano kominy oraz ściany. Ponadto zdemontowano balkony na elewacji południowej, które ze względu na zły stan techniczny nie nadawały się do remontu.

Zakończyły się już prace na dachu pałacu, który został pokryty dachówką ceramiczną. Zamontowano też rynny, rozdrabniacze śniegu oraz zakończono obróbki blacharskie. Opracowano już także dokumentację z badań architektonicznych, która zostanie przekazana do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Trwają roboty tynkarskie na elewacjach budynku z odtworzeniami elementów detalu architektonicznego. Zaplanowano wykonanie aranżacji polichromii na ścianach pomieszczeń w nawiązaniu do istniejącego udokumentowanego wystroju. Wykonano konserwacje pozostałości polichromii oraz przystąpiono do wykonania wypraw tynkarskich pod polichromię wewnątrz pomieszczeń.

Koniec prac planowany jest na 31 sierpnia 2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J.D.M. Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wodpol Sp. z o.o. z Żywca.

fot. UM Żory
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka