• +48 502 21 31 22

Bezrobotni Polacy coraz bardziej chętni na przeprowadzkę

Do zmiany miejsca zamieszkania najczęściej skłonni są mieszkańcy większości województw charakteryzujących się wyższym niż przeciętny poziomem bezrobocia.

Bezrobotni Polacy coraz bardziej chętni na przeprowadzkę
PLUSY dla BIZNESU

Artykuł opracowany przez:

PLUSY dla BIZNESU

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU - serwis dedykowany dla przedsię...

Firma działa w branżach:
Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Redakcje, wydawcy, gazety, media
Instytucje Urzędy Stowarzyszenia, kluby i związki

Bezrobotni Polacy są coraz bardziej chętni na przeprowadzkę w celu znalezienia lub podjęcia pracy. Jak podkreśla Polski Instytutu Ekonomiczny, w 2017 r. 70% osób deklarujących się jako bezrobotne uznawało, że byłoby skłonne zmienić miejsce zamieszkania, w 2020 r. odsetek ten wzrósł do 78%.

Polacy najczęściej są gotowi do zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tego samego województwa: w 2017 r. 63% deklarowało taką gotowość, w 2020 r. już 74%. Mniej chętnie Polacy chcą przeprowadzać się poza swój region. Ponadto w 2020 r. bezrobotni byliby tak samo skłonni do przeprowadzki do innego państwa Unii Europejskiej jak do przeprowadzki do innego województwa - gotowość do tego wyraziło po 6,5% badanych. Jak dodają ekonomiści, w porównaniu z 2017 r. gotowość do migracji zarobkowej za granicę zmalała o 2 punkty procentowe.

- Do zmiany miejsca zamieszkania najczęściej skłonni są mieszkańcy większości województw charakteryzujących się wyższym niż przeciętny poziomem bezrobocia. Dotyczy to bezrobotnych w województwach warmińsko-mazurskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim zachodniopomorskim i lubelskim. Stopa bezrobocia w tych województwach wahała się w listopadzie 2021 r. od 6 do 8,5%, a odsetek bezrobotnych skłonnych do zmiany miejsca zamieszkania od 79% do 94%. Najmniej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania, nawet w obrębie swojego województwa, są mieszkańcy województw łódzkiego i podlaskiego, mimo względnie wysokiego poziomu bezrobocia w tych województwach - wskazują ekonomiści w najnowszym numerze "Tygodnika Gospodarczyego".

Według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 239 000 stałych mieszkańców kraju - to o 7,3% mniej niż w 2019 r. Na malejącą liczbę polskich emigrantów ma wpływ kilka czynników - m.in. pandemia, brexit, a także sytuacja na polskim rynku pracy.

fot. pexels.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka