• +48 502 21 31 22

Nordic Intro, czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć o Skandynawii

Spotkanie będzie dotyczyć m.in. prawa pracy, błędów popełnianych przez pracodawców debiutujących w Norwegii, form działalności na rynku norweskim czy współpracy polsko-norweskiej.

Nordic Intro, czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć o Skandynawii

W dniach 17-18 lutego odbędzie się konferencja „Successful R&I in Europe” poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont Europa. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, uniwersytetów oraz do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Uczestnicy mają możliwość przedstawienia krótkiej prezentacji (pomysłów i/lub wyników, 6 min.) pod kątem przyszłych konkursów w ramach programu „Horyzont Europa”, w którym budżet do 2027 r. wynosi ok. 95,5 mld EUR.

Warsztaty oraz sesje networkingowe organizowane będą równolegle i skupią się na się na siedmiu tematach, takich jak zdrowie, cyfryzacja (ICT), przemysł (materiały), energia, mobilność, żywność i biogospodarka oraz innowacyjne zamówienia (PCP/PPI).

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji można znaleźć na stronie https://horizont.zenit.de/en/events/successful-2022/.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza organizuje z kolei wydarzenie online pod nazwą Nordic Intro, czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć planując działania biznesowe w Skandynawii, szczególnie w Norwegii. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się eksperci z Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, kancelarii prawnej Advokatfirma Garstecki & Torgersen AS, biura księgowego Novum Økonomi AS oraz firmy Enterculture pomagającej rozwijać kompetencje kluczowe dla efektywnej współpracy międzykulturowej.

Nordic Intro – Norwegia to praktyczna wiedza z zakresu: prawa pracy – co powinien wiedzieć pracodawca zatrudniający na rynku norweskim, błędów popełnianych przez pracodawców debiutujących w Norwegii - studia przypadków, historii sukcesów polskich firm na rynku norweskim, form działalności na rynku norweskim, naliczania pensji dla pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do Norwegii, współpracy polsko-norweskiej w kontekście wyzwań kulturowych i synergii, przygotowania się do współpracy z norweskimi partnerami i budowania zaufania oraz dobrych relacji, sektora publicznego, przetargów, a także organizacji, stowarzyszeń i klastrów oraz wydarzeń branżowych i networkingu.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia w godz. od 9:00-13:30. Więcej szczegółów oraz zgłoszenia na stronie https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=pl/aktualnosci_4/03.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka