• +48 502 21 31 22

Technikum nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju wśród najlepszych szkół średnich w Polsce

Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju jest najwyżej sklasyfikowaną placówką z województwa śląskiego.

Technikum nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju wśród najlepszych szkół średnich w Polsce

Miesięcznik "Perspektywy" po raz 24. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych. Kapituła pod przewodnictwem prof. Barbary Marcinkowskiej - rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Na pierwszym miejscu znalazło się XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, które od lat jest w czołówce rankingu. "Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu, miejsce trzecie - XIII LO w Szczecinie. Kolejne są: V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, V LO w Bielsku-Białej, 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, które w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. W jego skład wchodzi także Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Kształci w dwóch zawodach: technik mechatronik i technik automatyk. Klasy są pod patronatem PGE KWB i PGE Elektrownia. Liceum prowadzi dwie klasy: językową i medyczno-ratowniczą.

Na miejscu drugim znalazło się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, na miejscu trzecim jest Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Kolejne lokaty zajęły: Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy, Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie, Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu i Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Na ósmym miejscu znalazło się Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Jest najwyżej sklasyfikowaną placówką z województwa śląskiego. Szkoła kształci w zawodach: technik analityk, technik automatyk, technik elektryk, technik górnik, technik informatyk, technik mechatronik i technik programista.

fot. Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka