• +48 502 21 31 22

Pałac w Czerwięcicach, najmniejszej wsi gminy Rudnik

Wokół dworu z 1892 r. rozciąga się park z okazami starodrzewu.

Pałac w Czerwięcicach, najmniejszej wsi gminy Rudnik

Czerwięcice pierwszy raz wzmiankowane były w latach 1272–1275, kiedy były własnością rodu Lavensteinów. W 1416 r. wieś była częścią dóbr książęcych, natomiast w XVI w. wieś należała do rodziny Czerwięcickich. W latach 1712–1910 Czerwięcice były w posiadaniu rodziny von Wrochem, a po śmierci Joanny Ludmiły von Holly wieś odziedziczył jej mąż, Karol Joachim von Wrochem. Następnie majątek odziedziczyła jego córka Zofia, żona Hansa von Schimonsky.

Pałac w Czerwięcicach został zbudowany w 1892 r. z inicjatywy Wiktora von Wrochema. Budowla otoczona była ogrodem i parkiem.

Pałac należał do rodziny von Schimonsky do 1945 r., kiedy opuścili Czerwięcice. W czasie II wojny światowej mieścił się tam sztab niemiecki, a antenę radiostacji można zobaczyć do dzisiaj. Obecnie należy do osoby prywatnej.

fot. Fotopolska.eu, Zuzanna Fulek
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka