• +48 502 21 31 22

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krowiarkach w stylu neoromańskim

Projekt: Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja

4 września 1910 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła. Wcześniej parafianie uczęszczali do drewnianej świątyni zbudowanej w 1709 r.

W 1223 r. powstał pierwszy kościół w Krowiarkach. Pod koniec XV w. miejscowość stała się bezprawnie własnością kanclerza księstwa raciborskiego - Kaspra Wyskoty, który zatrzymywał również dla siebie dochody, jakie przynosiła wieś. Z tego powodu 1514 r. opat Paweł z Czarnowąsów wniósł protest do papieża Leona X, który jednak nic nie zmienił. Po wprowadzeniu protestantyzmu kościół dostał się w ich ręce. Leonard von Dobschutz wybudował przy nim plebanię, stodołę i chlewnię. Na początku XVII w. kościół ponownie wrócił do rąk katolików i stał się kościołem filialnym parafii Maków. W 1709 r. wybudowano nowy.

30 sierpnia 1908 r. zmarła hrabianka Wanda von Gaschin, która była patronką drewnianego kościoła. Nowym patronem został Edgar Henckel von Donnersmarck, który stwierdził, że drewniany kościół grozi zawaleniem i powstał pomysł wybudowania nowej świątyni. Pierwszy rysunek budowlany powstał 20 kwietnia 1909 r. i wyszedł spod ręki mistrza budowlanego Jana Affa z Raciborza. 25 lipca 1909 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

13 lutego 1910 r. dokonano uroczystego poświęcenia dzwonów. Największy dzwon na cześć zmarłej patronki został nazwany Wanda, średni na cześć budowniczego kościoła, ks. Kandlera – Johannes von Nepomuck, a najmniejszy na cześć hrabianki Sary będącej dobrodziejką parafii – Sara. 4 września 1910 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła.

Świątynia została zbudowana w stylu neoromańskim. Układ przestrzenny kościoła opiera się na układzie kwadratów zestawionych w taki sposób, że każdemu dużemu kwadratowi nawy głównej odpowiadają dwa mniejsze kwadraty naw bocznych, które są o połowę węższe. Na przedłużeniu nawy głównej znajduje się wieża. Świątynia posiada krzyżowe sklepienie z kamiennymi żebrami. Przed wejściem do kościoła znajduje się okrągły łuk.

Wnętrze budowli zdobią barwne malowidła, rzeźby i obrazy. W kościele znajdują się trzy ołtarze. Główny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został ufundowany przez hrabiego Henckel von Donnersmarcka, a u szczytu przedstawiona jest scena Narodzenia Najświętszej Maryi Panny poprzez figury Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego i Najświętszą Maryję, która jest koronowana przez Syna Bożego. Ołtarze boczne to ufundowany przez mieszkańców Krowiarek ku czci Serca Pana Jezusa oraz 14 Wspomożycieli. Przed ołtarzem głównym znajduje się ołtarz przenośny, gdzie we frontowej części znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca scenę z Emaus. Obok tego ołtarza stoi ambona, na której znajdują się płaskorzeźby przedstawiające czterech Ewangelistów. W kościele znajdują się również figury św. Antoniego i św. Wincentego. Ze starego drewnianego kościoła zachowały się dwa obrazy: barokowy obraz św. Antoniego pochodzący z ok. poł. XVIII w., który obecnie znajduje się pod chórem i przedstawiający Matkę Boską Częstochowską w metalowych sukienkach pochodzący prawdopodobnie z XVIII w. i umieszczony obecnie w nawie bocznej.

Na strychu świątyni znajduje się również kilka uszkodzonych rzeźb barokowych, również pochodzących ze starego kościoła. Oprócz tego zachował się relikwiarz Krzyża w formie krzyża i złocony z 1760 r., kielich mszalny z 1761 r., księga chrztów od 1760 r., ślubów od 1766 r. i zgonów od 1898 r. oraz dzwon odlany przez F. Schillinga w Apoldzie z XIX w.

fot. Fotopolska.eu, Zuzanna Fulek
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka