• +48 502 21 31 22

Studzienka Jankowicka - źródło uzdrawiającej wody i grota jak w Lourdes

Projekt: Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja

Historia Studzienki Jankowickiej nawiązuje do wydarzeń historycznych opartych na podaniach ludowych dotyczących wojen husyckich i historii ks. Walentego zabitego przez husytów w 1433 r.

Studzienka Jankowicka to ołtarz ku czci Matki Najświętszej, grób ks. Walentego, źródło wody uzdrawiającej i grota pustelnika położone w lesie w Marklowicach w pobliżu Jankowic, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Miejsce to nazwano studzienką od słowa „studzić” – „ochładzać”. Historia Studzienki Jankowickiej nawiązuje do wydarzeń historycznych opartych na podaniach ludowych dotyczących wojen husyckich i historii ks. Walentego zabitego przez husytów w 1433 r.

Ks. Walenty został zabity, gdy śpieszył do chorej kobiety. Przed śmiercią zdołał ukryć w dziupli dębu Najświętszy Sakrament. Odnalezienie go po latach miało dać początek rozwijającemu się w okolicy kultowi Bożego Ciała. Na miejscu śmierci kapłana wypłynąć też miało źródło, które niebawem zaczęło słynąc z uzdrawiającej mocy. Początkowo powstała tu kaplica, później zaś, ok. 1670 r. kościół ufundowany przez hrabiego Ferdynanda Leopolda Oppersdorfa, ówczesnego właściciela tych ziem. Ustanowiono też Bractwo Najświętszego Sakramentu, co potwierdziła specjalna bulla papieża Klemensa X.

Gdy w 1895 r. ks. Edward Bolik, proboszcz parafii Matki Bolesnej w Rybniku, ciężko zachorował, złożył przyrzeczenie, że w przypadku wyzdrowienia wybuduje kaplicę ku czci Matki Bożej. Tak się stało. W 1897 r. w Jankowicach utworzono parafię, a w latach 1932-35 wybudowano grotę z ołtarzem - na wzór groty w Lourdes - oraz postawiono trzymetrową figurę Matki Bożej. Obok powstały dwie mniejsze groty, z których jedna poświęcona została św. Barbarze, druga zaś stała się tzw. grotą bezrobotnych. Obok grot znajduje się studzienka ze źródłem św. Walentego. Miejsce gromadziło rzesze pielgrzymów, z ofiar których ufundowano jeszcze przed wojną dzwon.

W 1976 r. zainicjowana została tradycja corocznych pielgrzymek w drugą niedzielę maja. Mają tu też miejsce odpusty w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. Jankowicki kościół pw. Bożego Ciała wraz ze Studzienką dekretem metropolity katowickiego abpa Damiana Zimonia 14 września 2002 r. ustanowiono Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.

fot. Damian Bogusz
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka