• +48 502 21 31 22

Kościół św. Jana Nepomucena w Krostoszowicach z ażurową wieżą

Projekt: Kraina Górnej Odry Turystyka i rekreacja

Kościół parafialny został zbudowany w 1983 r. według projektu Henryka Hawla i Stanisława Kwaśniewicza. Wewnątrz znajduje się obraz przedstawiający św. Jana Nepomucena na tle grodu praskiego i mostu św. Karola.

Krostoszowice to wieś leżąca w północnej części gminy Godów w powiecie wodzisławskim. Prawie 100-letnia szkoła i nowy kościół św. Jana Nepomucena to główne ośrodki życia społecznego mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Crostoschwicze pochodzą z 1416 r. Od XVI w. wieś wchodziła w skład państewka wodzisławskiego. Stanowiła gminę i posiadała w polu pieczęci wyobrażenie świętego Jana Nepomucena stojącego między dwoma domami, trzymającego krzyż i gałązkę palmową. Krostoszowice od początku były związane ze Skrzyszowem, ponieważ należały do tamtejszej parafii.

Pierwsze myśli o utworzeniu parafii w Krostoszowicach były wysuwane w 1961 r. przez ks. Emila Durczoka, po niemal dziesięciu latach do pomysłu powrócił ks. Zygmunt Perdyła. W 1970 r. przedstawił on projekt oddzielenia oraz usamodzielnienia Krostoszowic bp. Herbertowi Bednorzowi, sprawa ta jednak ze względu na trudne czasy sfinalizowana została dopiero na początku 1982 r. 21 sierpnia 1983 r. bp Bednorz poświęcił Punkt Katechetyczny z kaplicą pw. św. Jana Nepomucena, 17 października 1983 r. utworzono samodzielną stację duszpasterską, a 1 lipca 1991 r. została w Krostoszowicach erygowana parafia.

Kościół parafialny został zbudowany w 1983 r. według projektu Henryka Hawla i Stanisława Kwaśniewicza. Wewnątrz znajduje się obraz przedstawiający św. Jana Nepomucena na tle grodu praskiego i mostu św. Karola. Dzieło to pochodzi z XIX w., z parafii w Mszanie. Św. Jan Nepomucen zawsze był bardzo czczony na tym terenie, a świadczy o tym m.in. jego postać w herbie Krostoszowic oraz znajdująca się w Skrzyszowie kapliczka pod jego wezwaniem i dzwon spiżowy z 1796 r., na którym widniała plakietka świętego. W 1984 r. w kościele zawieszono stacje Drogi Krzyżowej, wstawiono organy, ławki, pojawił się sztandar św. Barbary zakupiony przez górników, kielich, duży różaniec, a parafianie ufundowali również puszkę i baldachim. W 1987 r. rozpoczęto budowę dzwonnicy według projektu inż. Stanisława Kwaśniewicza. W zwieńczeniu ażurowej wieży znajduje się figura świętego.

fot. Aleksandra Pazger, krostoszowice.pl
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka