• +48 502 21 31 22

Szybka droga do śmierci- policyjne statystyki wypadków

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez młodych kierowców jest nadmierna prędkość.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji udostępniło roczny raport z wypadków drogowych w roku 2020. Biuro Ruchu Drogowego realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W 2020 roku do Policji zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub w strefach ruchu. W porównaniu z 2019 rokiem, w którym zanotowano 30 288 wypadków, liczba ta spadła o 6 748 wypadków (-22,3 proc.). W wyniku wypadków w 2020 roku śmierć poniosło 2 491 osób, w porównaniu z rokiem 2019 w którym śmierć poniosło 2 909 osób oznacza to spadek o 418 osób (-14,4 proc.).

Policja wskazuje, iż w ostatnim dziesięcioleciu najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano w 2011 roku. Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków drogowych i ich ofiar do roku 2016, kiedy to nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 roku ponownie zanotowano znaczny spadek . Natomiast w latach 2018 i 2019 zmniejszyła się liczba
wypadków i osób rannych przy wzroście liczby osób zabitych. W 2020 r. nastąpiły spadki.

Czytaj więcej na portalu raciborz.com.pl: Szybka droga do śmierci- statystyki wypadków

Podobe artykuły

Wyszukiwarka