• +48 502 21 31 22

Umowa na Radlińską podpisana. Modernizacja za prawie 3,7 mln zł

Projekt: Projektowanie miast, przestrzeń dla mieszkańca

Podpisano umowę na modernizację ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką wraz z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie.

Zakres prac przewiduje gruntowną wymianę warstw nawierzchni jezdni, wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, murów oporowych z pustaków skarpowych, oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowę słupów elektroenergetycznych. Dodatkowo, w ramach inwestycji, firma zrealizuje na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie modernizowanego odcinka drogi.

Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu. Z uwagi na fakt, że niemal równolegle Miasto Wodzisław Śląski będzie w tym rejonie miasta prowadzić inwestycję dot. przebudowy ul. Mieszka i Leszka wszyscy trzej inwestorzy (Powiatowy Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Miejskich oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) będą koordynować swoje zadania tak, aby utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. Pierwsze posiedzenie zespołu koordynacyjnego zaplanowano na 4 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.

Kiedy koniec prac?

Na realizację inwestycji na ul. Radlińskiej wykonawca będzie mieć 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 10.06.2022 r. Zadanie jest finansowane w 55% ze środków pozyskanych przez Powiat Wodzisławski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę sfinansuje Powiat Wodzisławski wspólnie z Miastem Wodzisław Śląski z budżetów samorządowych.

W ogłoszonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza, które za realizację inwestycji otrzyma niespełna 3,7 mln zł, z czego nieco ponad 3 mln zł przypada na inwestycję drogową, a niespełna 675 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej. Umowę ze strony powiatu podpisali starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła, zaś ze strony wykonawcy prezes zarządu Krzysztof Wrazidło. Towarzyszyli im prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim Tomasz Wójcik.

– Cieszę się, że po perturbacjach dotyczących zamówień publicznych udało się wyłonić wykonawcę. Mam nadzieję, że realizacja tej inwestycji będzie odbywać się już bez większych problemów, a przede wszystkim bez wielkich utrudnień dla mieszkańców – powiedział starosta.

/oprac. c/ 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka