• +48 502 21 31 22

Uniwersytet Ekonomiczny wprowadza pionierski kierunek Gospodarka cyfrowa

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja Przedsiębiorczość - szkoły uczelnie Kształcenie kompetencji, ścieżka kariery

Cyfryzacja gospodarek jest faktem. Na Śląsku można studiować nowatorski kierunek, który pozwoli nabyć umiejętności cyfrowe.

W ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pojawił się unikatowy w Polsce kierunek Gospodarka cyfrowa. Można go studiować na studiach licencjackich (I stopnia) oraz magisterskich (II stopnia). W trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na I stopniu jest on oferowany jako kierunek o profilu praktycznym.

Jak mówi dr hab. Magdalena Jaciow z UE w Katowicach pomysł na powstanie tego kierunku i program studiów powstały w wyniku analiz ocen i opinii studentów, pracodawców i pracowników uczelni. Pod uwagę wzięte zostały zmieniąjące się potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania młodego pokolenia.

Na tym kierunku studenci będą mogli nabyć umiejętności cyfrowe, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne która pozwolą na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych niezależnie od branży w różnych kontekstach.

Cyfryzacja gospodarek jest faktem i trwa już od pewnego czasu. Wzmacnia się rola i znaczenie technologii i zasobów cyfrowych w biznesie, administracji, kulturze, edukacji i relacjach społecznych. Nowoczesne technologie przekształcają również funkcjonowanie na rynku pracy. Pandemia przyspieszyła przejście do działalności online, co było wyjątkowo trudne dla wielu organizacji, a umiejętności kadry w tym zakresie okazały się niewystarczające.

Pracodawcy zaczęli wymagać wyższych kompetencji cyfrowych, nie tylko w branży IT, ale także innych sektorach. Wiele pracowników zostało zmuszonych do pogłębienia swoich umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, a również nauczenia się narzędzi informatyczno-komunikacyjnych. Zmianie uległy więc cechy które powinien przejawiać idealny kandydat do pracy.

Wzrasta znaczenie stanowisk związanych z tworzeniem aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i rozwojem sztucznej inteligencji. Jest zwiększone zapotrzebowanie na takie zawody jak data scientists, których praca polega na analizie dużych zbiorów danych.

Uniwersytet Ekonomiczny zaznacza że pracodawcy szukają pracowników o wysokich kompetencjach, odpowiednio sprofilowanych by możliwe było rozwiązywanie złożonych problemów z pogranicza różnych dziedzin.

Na kierunku Gospodarka cyfrowa student uzyskuje kompetencje cyfrowe, a także doświadczenie zawodowe w biznesie oraz certyfikat GoogleAds/ GoogleAnalytics. Uczelnia zapewnia możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, a również wykłady praktyków biznesu. Możliwy jest rozwój umiejętności w zakresie gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych, programowania, zarządzania i projektowania, a także cyberbezpieczeństwa.

Pierwsi w Polsce

Jak stwierdza Uniwersytet Ekonomiczny analiza ofert studiów w kraju wykazała że żadna z uczelni nie proponowała jeszcze kierunku, który byłby odpowiedzią na zmiany rynkowe. Nie ma w Polsce studiów o tematyce digital economy realizowanych na poziomie I i II stopnia.

Biorąc to pod uwagę UE podjął pracę nad utworzeniem nowego kierunku, który już jest dostępny w ofercie uczelni w tegorocznej rekrutacji na studia.

W celu powstania kierunku wykorzystano wyniki badań zrealizowanych dla Biura Strategii Internalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w grudniu 2020 roku w ich części dotyczącej pożądanego przez pracodawców profilu kompetencji absolwenta, potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji poszukiwanych u pracowników oraz wyniki badań nt. potencjalnych obszarów współpracy podmiotów rynkowych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Jak dodaje dr hab. Magdalena Jaciow, profesor UE kierunek Gospodarka cyfrowa jest efektem konsultacji z obecnymi studentami, nauczycielami akademickimi oraz przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zajęcia prowadzone będą przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Większość będzie odbywać się w formie zajęć praktycznych (ćwiczenia lub laboratoria komputerowe). Studenci będą pracować indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych.

Na rynku pracy po kierunku Gospodarka cyfrowa studenci wyróżnią się byciem innowacyjnym, otwartym, wrażliwym, odpowiedzialnym i świadomym. Staną się świadomymi kreatorami procesów transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach takich branż jak finanse i ubezpieczenia, kultura i rozwój, hotelarstwo, gastronomia, transport i magazynowanie, handel, usługi, przemysł i wielu innych.

/oprac. d/

fot. freepik.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka