• +48 502 21 31 22

Co dla edukacji i rynku pracy w Krajowym Planie Odbudowy?

Projekt: Rynek pracy, depopulacja, edukacja

Krajowy Plan Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Oficjalna wersja Krajowego Planu Odbudowy została podana do publicznej wiadomości. W ciągu kilku najbliższych lat Polska ma otrzymać pieniądze z Unii w celu budowania nowej rzeczywistości po pandemii.

Co dla edukacji?

W Krajowym Planie Odbudowy znalazło się również miejsce na edukacje, jako inwestycje w przyszłe pokolenia. Środki uzyskane z tego źródła wesprą obszary związane z nauką poprzez rozwój infrastruktury badawczej, cyfryzację szkół czy rozwój szkolnictwa branżowego.

W KPO, w ramach zapewnienia współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach rząd zaplanował stworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Będą one jednocześnie realizowały europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (CoVEa). Branżowe centra umiejętności będą ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania działającymi przy szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub centrach kształcenia zawodowego.

W Krajowym Planie Odbudowy założono stymulacje wzrostu poziomu kompetencji cyfrowych. Szkoły będą wyposażane w infrastrukturę cyfrową umożliwiającą korzystanie z narzędzi cyfrowych na wyrównanym poziomie w całej Polsce. Zakup sprzętu cyfrowego będzie prowadzony w oparciu o bieżące mapowanie i w oparciu o środki KPO oraz inne źródła. W ramach Planu Odbudowy będzie realizowane również podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i wsparcie organów prowadzących w doposażaniu szkół w sprzęt.

Postawiono również na rozwój kadr medycznych, celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia. W planach są stypendia, współfinansowanie studiów płatnych, a także wsparcie rozwoju infrastruktury badawczej, pracowni symulacji medycznej czy bibliotek.

Co dla rynku pracy?

Plan odbudowy przewiduje m.in. wyrównanie szans, zapewniając równy dostęp do zatrudnienia kobietom i mężczyznom oraz wsparcie grup z problemami w utrzymaniu aktywności zawodowej. W tym zakresie wprowadzone mają być regulacje dotyczące elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej oraz zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech.

W kontekście elastycznych form zatrudnienia mowa o promowaniu pracy na niecały etat lub rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z rodzicielstwem w postaci elastycznych godzin pracy.

Celem aktywizacji kobiet na rynku pracy zaplanowano rozwój sieci placówek (żłobków) dla najmłodszych dzieci.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada również inwestycje związane z doposażeniem pracowników lub przedsiębiorstw umożliwiającym pracę zdalną. Przewidziane są rozwiązania zapewniające wyrównanie szans w zatrudnieniu

Uporządkowaniu ulegnie również system zatrudniania obcokrajowców. Reforma pozwoli na stabilnych ram systemu zatrudniania cudzoziemców oraz lepsze wykorzystanie ich umiejętności na potrzeby transformującej się gospodarki.

Zdaniem ekspertek edukacyjnych Igi Kazimierczyk i Alicji Pacewicz, Krajowy Plan Odbudowy w aspekcie rynku pracy i edukacji jest dość rozczarowujący. Żłóbki nie są traktowane jak element edukacji a raczej jak „przechowalnie”, zaś cyfryzacje szkół ograniczono do zakupu sprzętu. Mimo że unijne dokumenty podkreślają istotność promowania edukacji i umiejętności oraz wsparcia dzieci i młodzieży, wydaje się że rząd pominął te kwestie.

/oprac. d/

fot. pixabay.com

Podobe artykuły

Wyszukiwarka