• +48 502 21 31 22

Stacje ładowania rowerów elektrycznych - projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny

Projekt: Kraina Górnej Odry

Na jastrzębskim odcinku Żelaznego Szlaku Rowerowego powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

Wspólny projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny zatwierdzony. W sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego powstaną punkty do ładowania rowerów oraz stacje naprawcze. Projekt „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie EKOturystyki” ma promować turystykę rowerową w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego m.in. poprzez działania marketingowe oraz udostępnienie jego użytkownikom nowej infrastruktury rowerowej na trasie.

Na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie. - Bardzo się cieszę, że możemy rozwijać Żelazny Szlak Rowerowy, dostosowując go do potrzeb rowerzystów w taki sposób, aby był jeszcze lepszy i jeszcze bardziej atrakcyjny – powiedział Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.

Projekt zakłada również promocję innych atrakcji przyrodniczo-kulturowych usytuowanych w bliskim sąsiedztwie szlaku, takich jak Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego z tężnią solankową, historyczna dzielnica Jastrzębia-Zdroju z zabytkowym Parkiem Zdrojowym oraz Karwińskie Morze, Park Bożeny Nemcowej i Uzdrowisko Darkov w Karwinie. Działania mają zachęcić turystów do planowania dłuższych pobytów w przygranicznym regionie.

W ramach projektu zostanie opracowana i wdrożona wspólna kampania reklamowa Żelaznego Szlaku Rowerowego oraz powstanie plan komunikacji marketingowej z modelem zarządzania. Partnerzy projektu wezmą udział w warsztatach z marketingu marki turystycznej, które pozwolą wypracować kierunki, zadania i podział ról przyszłej promocji wspólnego produktu turystycznego. - Wszystkie te działania to środek do celu, jakim jest możliwie najszersze rozpropagowanie Żelaznego Szlaku Rowerowego jako produktu turystycznego, z którego jesteśmy dumni – ocenił Roman Foksowicz.

Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Śląsk Cieszyński projekt zatwierdzono do dofinansowania. Jego całkowity koszt wyniesie 45 113,00 euro.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. Realizacja projektu ma rozpocząć się w maju.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka