• +48 502 21 31 22

Konsultacje społeczne „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” już w przyszły czwartek

Projekt: Gospodarka

Dnia 15.04.2021 roku odbędą się konsultacje społeczne dla Subregionu Zachodniego na temat Strategii Innowacji Województwa Śłąskiego 2030. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" Sp. z o.o. organizuje konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030".

Dla Subregionu Zachodniego odbędą się one w dniu 15 kwietnia 2021 roku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Spotkanie odbędzie się w formie online. Rejestracja możliwa jest dnia poprzedzającego spotkanie poprzez wypełnienie formularza.

Dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego spotkanie online odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 11:00-13:00.

Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniu mają podmioty z Subregionu Zachodniego m.in. przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych

Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony mailem i jest bezpłatny. 

Agenda spotkania obejmuje: przedstawienie założeń prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030, prezentacje projektu oraz dyskusje.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

fot. freepik.com

/oprac. d, źródło: ris.slaskie.pl/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka