• +48 502 21 31 22

Miliony z rządowego wsparcia dla Subregionu Zachodniego

Projekt: Środowisko, jakość życia, ekologia

W ramach programu RFIL na konta gmin trafiło już wiele miliardów złotych. Wśród planowanych w Subregionie Zachodnim inwestycji jest remont wodzisławskiego szpitala.

W naszym regionie zostaną wykorzystane środki przekazane przez rząd w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to program, który jest skierowany do gmin, powiatów, i miast w całej Polsce i mogą być wykorzystane m.in. na budowę żłóbków, przedszkoli, remont dróg oraz inne bliskie mieszkańcom lokalne działania. Do tej pory dzięki RFIL na konta gmin trafiły miliardy złotych.

Rządowe środki umożliwiły realizacje potrzebnych inwestycji.

Wśród nich wymienić można:

• 4 000 000 zł na budowę obiektu wielofunkcyjnego (remizy straży pożarnej i siedziby ośrodka kultury) w centrum Gogołowej w Mszanie
• 8 000 000 zł na budowę przedszkola w Pszowie lub przekształcenie łaźni kobiecej na terenie kopalni "Anna" w bibliotekę
• 4 000 000 zł dla Kornowaca na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie o nowe przedszkole i salę gimnastyczną.


Również kolejne inwestycje otrzymają dofinansowanie:

• 5 000 000 zł dla Powiatu Wodzisławskiego na dostosowanie do działalności medycznej wolnostojącego budynku dawnego Oddziału Internistycznego w Wodzisławiu Śląskim
• 2 500 000 zł dla Lubomi na przebudowę i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Syryni wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej.
• 949 000 zł dla Gorzyc na zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach
• 901 000 zł dla Godów na budowę sali gimnastycznej w Skrbeńsku
• 260 000 zł dla Marklowic na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Marklowicach o szyb windy osobowej  i przebudowę klatki schodowej
• 1 900 000 zł dla Powiatu Raciborskiego na przebudowę pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” oraz przebudowę auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
• 750 000 zł dla Kuźni Raciborskiej na budowę nowej drogi w miejscowości Kuźnia Raciborska do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Pełen wykaz inwestycji aktualnej edycji można znaleźć na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wspiera tak duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Wsparcie kierowane jest nie tylko do samorządów ale też do firm które realizują inwestycje, a także do samych mieszkańców. To oni są bowiem użytkownikami nowych dróg, parków czy obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

Fundusz jest zastrzykiem finansowym dla miejscowych inwestycji, ale są również impulsem do rozwoju całego kraju.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka