• +48 502 21 31 22

Uwaga przedsiębiorco! Trwają kontrole subwencji z PFR

Projekt: Prawo i podatki

Organy PFR będą przeprowadzać kontrole sprawdzające wykorzystanie otrzymanych z tarczy środków. Nieprawidłowości mogą skutkować konsekwencjami prawnymi

Otrzymanie subwencji z PFR warunkowane było licznymi wymaganiami. Przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia powinni być ostrożni, w procesie wydatkowania środków. Mogą bowiem spodziewać się ewentualnej kontroli. Wykryte nieprawidłowości, w zależności od ich rodzaju i wagi, mogą spowodować konieczność zwrotu subwencji w całości lub w części, a nawet pociągnąć do odpowiedzialności karnej.

Subwencja powinna być wykorzystana zgodnie z regulaminem Programu i zawartą umową subwencji- na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Celem oceny słuszności otrzymania subwencji i wykorzystania jej w sposób poprawny będą przeprowadzane kontrole przez organy PFR.

Kontrolujący szczególną uwagę będą zwracali na kwestie związane ze spełnieniem kryterium spadku obrotów. Dodatkowo kontrole mogą dotyczyć również takich aspektów jak: weryfikacja poziomu zatrudnienia, statusu przedsiębiorcy i powiązania z innymi przedsiębiorcami, a także sposobu i celowości wykorzystania środków. Mogą to być kontrole na miejscu, a także weryfikacja dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw, również historii rachunków bankowych.

Szczegółowej analizie mogą zostać poddane również m.in. spełnienie przesłanek przyznania pomocy, prawidłowość podanych danych dot. wielkości firmy, nieprawidłowo złożone oświadczenie o byciu małym przedsiębiorcą (licząc na wyższą subwencje), sztucznie zawyżony spadek obrotów, dane podmiotów powiązanych.

Przedsiębiorcy powinni przeprowadzić analizę dokumentów księgowych i porównać je z wnioskiem złożonym do PFR. W przypadku kiedy kontrola wykryje jakieś nieprawidłowości możliwe jest opracowanie i wprowadzenie modelu naprawczego. Istotne bowiem jest by wydatkowane środki były prezentowane w sposób transparentny i zgodny z deklarowanym we wniosku przeznaczeniem.

Czytaj równieź: Tarcza 6.0 i Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju - z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy? 

fot. freepik.com

/oprac. d, źródło gazetaprawna.pl/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka