• +48 502 21 31 22

Zwrot subwencji z tarczy PFR coraz bliżej

Projekt: Gospodarka Finanse

Już wkrótce rozpocznie się procedura umorzenia subwencji z tarczy finansowej 1.0. Niestety nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z całkowitego umorzenia.

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku otrzymali środku z tarczy finansowej 1.0 muszą szykować się na zwrot subwencji z tarczy PFR. Część z najbardziej poszkodowanych branż będzie mogła skorzystać z całkowitego umorzenia subwencji. Natomiast reszta będzie musiała zwrócić subwencje w całości lub w części.

Jeżeli przedsiębiorca korzystający z tarczy zawiesił działalność w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji lub rozpoczął się proces likwidacji firmy czy otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego to musi zwrócić subwencje w wysokości 100 proc. Natomiast gdy przez rok od dnia udzielenia subwencji firma nie została zawieszona ani nie rozpoczęto procesu jej likwidacji, zwrotowi podlega minimum 25 proc. otrzymanej subwencji.

Czy przedsiębiorca będzie zmuszony zwrócić większą sumę zależy od utrzymania stanu zatrudnienia. Jeżeli przedsiębiorca utrzyma średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na poziomie wyższym niż 100 proc. to nie musi on zwracać więcej niż 25 proc. subwencji. Jeżeli jednak poziom zatrudnienia mieści się między 50, a 100 proc. zwrotowi dodatkowo podlega od 0 do nawet 50 proc. subwencji, analogicznie do skali redukcji zatrudnienia. Jeżeli zatrudnienie będzie niższe niż na poziomie 50 proc. zwrotowi podlega dodatkowo 50 proc. wysokości subwencji.

PFR informuje, iż nie później niż do 31 marca zostanie opublikowany zmieniony regulamin tarczy finansowej 1.0. Pierwsze umorzenia nastąpią po 29 kwietnia 2021 r. Wtedy też przedsiębiorcy otrzymają elektroniczne formularze na konto w banku, w którym wypłacona była subwencja z informacją o kwocie umorzenia. Poza informacją ile wyniesie kwota umorzenia, znajdzie się tam również harmonogram spłaty reszty kwoty subwencji. Zostanie ona rozłożona na 24 nieoprocentowane raty.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencje w maju 2020 r. rozpoczną jej spłatę już w lipcu.

Czytaj również: Tarcza 6.0 i Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju - z jakiego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy?

fot. freepik.com

/bezprawnik.pl, oprac. d/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka