• +48 502 21 31 22

Rafako: Prawie 18 mln zł gwarancji dla Gaz-Systemu

Projekt: Gospodarka

Kontrakt obejmuje budowę gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, odcinek V Goleniów – Płoty wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

STU Ergo Hestia wypłaciło Gaz-Systemowi w sumie 17,98 mln zł tytułem gwarancji dotyczących jednego z kontraktów Rafako z Gaz-Systemem. Chodzi o umowę na budowę gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, odcinek V Goleniów – Płoty wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Raciborska spółka podpisała z Gaz-Systemem kontrakt w tej sprawie w maju 2018 r. Wartość umowy oszacowano wówczas na 124,9 mln zł (153,6 mln zł brutto).

- Emitent otrzymał od zamawiającego informację o dokonaniu przez gwaranta wypłaty na rzecz zamawiającego: (i) z gwarancji należytego wykonania umowy nr 280000147245 w kwocie 15 222 720,75 zł oraz (ii) z gwarancji zwrotu zaliczki nr 280000169992 w kwocie 2 755 069,19 zł" - podaje Rafako.

Rafako nie otrzymało od gwaranta wezwania do zapłaty kwot wypłaconych przez gwaranta na rzecz zamawiającego.

W styczniu Gaz-System złożył do sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia żądania wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania umowy w wysokości 15,22 mln zł oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 5 mln zł, wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 7 mln zł.

oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka