• +48 502 21 31 22

Najwyższa świątynia na Górnym Śląsku - Bazylika św. Antoniego w Rybniku

Branża: Instytucje Urzędy Administracja obiektów użyteczności publicznej
Projekt: Kraina Górnej Odry

Świątynia ta jest często określana "Katedrą Ziemi Rybnickiej". Jest ona najwyższą świątynią na Górnym Śląsku – wieże wznoszą się na wysokość 95 metrów, przez co widoczne są z oddali, bez względu na to, z której strony wjeżdża się do Rybnika.

Decyzja o budowie kościoła zapadła 20 IV 1903. Projekt sporządził Ludwik Schneider. Budowę prowadził ks. prob. Franciszek Brudniok.

W przyszłym roku wybije stulecie, odkąd wskutek eksplozji dynamitu na dworcu kolejowym w Rybniku kościół doznał poważnych uszkodzeń. Również wskutek wojny w 1945 roku budynek kościoła został znacznie zniszczony, zaś w 1959 r. spłonęła północna wieża świątyni.

23 czerwca 1993 r. papież Jan Paweł II nadał kościołowi św. Antoniego tytuł bazyliki mniejszej. Św. Antoni z Padwy jest od niepamiętnych czasów patronem Rybnika i Ziemi Rybnickiej. Bazylika ta była jednym z kościołów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 

Podobe artykuły

Wyszukiwarka