• +48 502 21 31 22

Masz więcej niż 50 lat? Weź udział w programie rozwojowym

Branża: Marketing Reklama Media Wydawnictwa Drukarnie Agencje i doradztwo reklamy / Biura reklamy/Media
Projekt: Praca Program Wsparcia Rynku Pracy Kształcenie zawodowe kadr

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Do wyboru trzy zagadnienia: tworzenie stron i blogów w Word Press, reklama i komunikacja na Facebooku oraz zarządzanie reklamami Google Ads.

BEZ [email protected] to projekt adresowany do osób 50+. Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w jednym wybranym przez siebie bezpłatnym szkoleniu ONLINE:
- "Google Ads jako narzędzie reklamowe online"
- "Projektowanie i optymalizacja stron internetowych w WordPress"
- "Szkolenie Facebook Ads"

Szkolenia trwają 16 lub 24 godziny, odbywają się w tygodniu po 4 godziny lub w weekend 8 godzin. Dla uczestników szkolenie jest bezpłatne (uczestnicy wnioskują o pokrycie wkładu własnego przez Fundację). Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji.

Warunki zakwalifikowania dla uczestników:
· ukończone 50 lat (preferowane kobiety)
· osoba pracująca
· miejsce pracy lub zamieszkania na terenie województwa śląskiego.
· nie można prowadzić jednoosobowej działalności gospodarczej

Projekt „Bez [email protected], bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania. 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania. 11.4.3. Kształcenie ustawiczne.

Zagadnienia w ramach szkolenia Wordpress - 24h:

1.Instalacja i podstawowa konfiguracja Wordpress
2.Wybór i dostosowanie motywu (szablonu) do www - strona informacyjna, blog.
3.Wprowadzanie treści na www / formatowanie
4.Obrazy/grafiki/dokumenty - zamieszczanie efektów multimedialnych na www
5.Instalacja i konfiguracja wtyczek-dodatkowe funkcjonalności np formularz kontaktowy, mapa google, galeria
6.Pozycjonowanie www - podstawy ( w zależności od zaawansowania grupy

Zagadnienia w ramach szkolenia Facebook:

1.Tworzenie treści
2.Przeglądanie i filtrowanie informacji
3.Dzielenie się informacjami
4.Podstawy facebooka
5.Social Media w XXIw
6.Strategia reklamowa firmy
7.Algorytm facebooka
8.Optymalizacja reklam do grup docelowych

Zagadnienia w ramach szkolenia Google Ads:

1. Google Ads – możliwości: Sposoby dotarcia do potencjalnych klientów, Targetowanie reklamy, Typy kampanii w Google Ads
2. Google Ads – podstawowe informacje: Dla kogo jest reklama Google Ads, Modele rozliczeń w Google Ads,Ranking reklamy, Interpretacja głównych wskaźników, Nawigacja panelu Google Ads
3. Strategia reklamowa a Google Ads
4. Budowanie kampanii w wyszukiwarce Google
5. Działania optymalizacyjne kampanii
6. Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w kampanii Google Ads

Fot. Freepik.com
/oprac. c/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka