• +48 502 21 31 22

Ponad 243 mld zł przybyło klientom ZUS w wyniku waloryzacji

Branża: Banki i instytucje finansowe;    Projekt: Finanse

Jak co roku roku 1 czerwca ZUS rozpoczął waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego.

Artykuł opracowany przez:

ZUS Oddział w Rybniku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Firma działa w branżach:
Administracja

Ponad 243 mld złotych przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek. Są osoby, które zyskały w ten sposób nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną o 108,94%. Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont wzrosną o 105,73%.

Dzięki waloryzacji łącznie środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się o kwotę 243 397 728 467 zł.

- Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego. Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Tegoroczna waloryzacja na poziomie 108,9% na koncie czy 105,7% na subkoncie to wzrost kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie. Wskaźnik 108,9 pozwala uzyskać przyrost stanu konta o wartości 450 tys. zł o kwotę 40,2 tys. zł. A jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to waloryzacja doprowadzi do dopisania aż 76 tys. zł.

Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2019 r. Zakład, jak co roku, rozpocznie tworzenie IOSKU po zakończeniu waloryzacji. Po tym etapie trafią one w formie elektronicznej na PUE ZUS na profile ubezpieczonych. W tym roku ZUS nie będzie prowadził akcji wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Jeśli ubezpieczony wyrazi takie żądanie, to IOSKU zostanie do niego wysłane w formie papierowej.

Fot. ZUS

Podobe artykuły

Wyszukiwarka