• +48 502 21 31 22

Poważna strata Rafako. Małgorzata Wiśniewska odwołana z rady nadzorczej

Projekt: Gospodarka

Zmiany w zarządzie raciborskiej spółki. Czy uda się uratować Rafako?

Małgorzata Wiśniewska została odwołana z rady nadzorczej Rafako S.A. przez PBG, akcjonariusza spółki. Do rady nadzorczej powołano natomast Piotra Zimmermana. Małgorzata Wiśniewska była przewodniczącą rady nadzorczej.

W kwietniu PBG w restrukturyzacji z rady nadzorczej Rafako odwołało Michała Maćkowiaka. Zastąpił go Konrad Milczarski. Obecnie w skład rady nadzorczej Rafako wchodzą: Przemysław Schmidt (sekretarz) oraz Adam Szyszka, Krzysztof Gerula, Michał Sikorski, Konrad Milczarski, Maciej Stańczuk i Piotr Zimmerman.

Jak informuje portal wnp.pl, według wstępnych danych podanych raportem z 28 kwietnia 2020 r. na poziomie jednostkowym Rafako w 2019 r. osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 949,99 mln zł, co oznaczało wzrost o 306,68 mln zł w stosunku do 2018 r. Natomiast w 2019 r Rafako, także według wstępnych danych, poniosło 112,56 mln zł straty brutto na sprzedaży wobec zysku na poziomie 61,89 mln zł za rok 2018, notując 257,95 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej wobec 4,3 mln zł zysku netto za 2018 rok.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Rafako za 2019 r. mają zostać przekazane do publicznej wiadomości 31 maja.

Podobe artykuły

Wyszukiwarka