• +48 502 21 31 22

Akademia Górnicza – Politechnika Ostrawska, Wydział Górnictwa i Geologii

Firma działa w branżach: Szkoły wyższe,
logo Akademia Górnicza – Politechnika Ostrawska, Wydział Górnictwa i Geologii

Opis firmy

Wydział Górnictwa i Geologii to nowoczesny wydział łączący nauki przyrodnicze z kierunkami technicznymi i ekonomicznymi.

Wydział Górnictwa i Geologii to nowoczesny wydział, który w zupełnie unikalny sposób łączy nauki przyrodnicze z kierunkami technicznymi i ekonomicznymi. Jego historia sięga roku 1716, kiedy to w Jáchymovie powstała najstarsza szkoła górnicza.

W ramach studiów stacjonarnych lub łączonych FMG oferuje obecnie ponad 20 kierunków studiów, które specjalizują się w środowisku, geologii, geodezji, biotechnologii, naukach o Ziemi i turystyce przemysłowej, geoinformatyce, ekonomii, automatyce w obszarze przemysłu surowcowego lub stosowanego fizyka.

Jest to jedyny wydział w Republice Czeskiej, który oferuje również studia uniwersyteckie w wybranych dziedzinach górnictwa. Nie bez znaczenia jest także równoległa działalność naukowo-badawcza pedagogów i studentów oraz jej powiązanie z nauczaniem, która jest doceniana także za granicą. Wydział Górnictwa i Geologii jest obecnie drugim najbardziej poszukiwanym i uczęszczanym wydziałem VŠB-TUO. Co roku na uniwersytecie studiuje ponad cztery tysiące studentów z Czech i zagranicy. Warunkiem podjęcia studiów na wydziale jest ukończenie szkoły średniej zakończonej egzaminem dyplomowym i pomyślnym zdaniem egzaminu wstępnego na studia. Na kierunkach studiów, które nie zostały w pełni obsadzone w pierwszej turze, może odbyć się kolejna tura egzaminów wstępnych z określonym terminem składania wniosków. Ocena postępowania rekrutacyjnego odbywa się na podstawie wyników nauki w szkole średniej oraz wyników egzaminów wstępnych.

Dziekan FMG może usprawiedliwić egzamin wstępny, z wyjątkiem kierunku Geografia i Turystyka Przemysłowa, ze względu na dobre wyniki w nauce w szkole średniej. Aktualne informacje są z odpowiednim wyprzedzeniem publikowane na stronach internetowych wydziału.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy
  • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
  • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego

Lokalizacja

Wyszukiwarka