• +48 502 21 31 22

PRIGO - vysoká škola

Firma działa w branżach: Szkoły wyższe,
logo PRIGO - vysoká škola

Opis

Szkoła wyższa PRIGO jest niepaństwową organizacją non-profit, której misją jest kształcenie na akredytowanych programach studiów, a także kultywowanie i rozwijanie działalności naukowej i twórczej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, administracją państwową oraz sferą biznesową i kulturalną. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu zalicza Uniwersytet PRIGO do organizacji badawczych, co świadczy o spełnianiu przez uczelnię cech definiujących organizację badawczą i upowszechniającą wiedzę określoną przepisami Unii Europejskiej. Umożliwia to dalszy rozwój działalności naukowej, badawczej i innej działalności twórczej naszej uczelni.

PRIGO opiera się na wartościach takich jak otwartość i inkluzywność, równy dostęp do edukacji, szacunek dla potrzeb edukacyjnych każdej jednostki, trafność i skuteczność. Nasz charakter non-profit i wartości, którymi się kierujemy, motywują nas do oferowania bezpłatnych studiów studentom, którzy są zainteresowani prawdziwie wysokiej jakości edukacją uniwersytecką, równoważną kształceniu na prywatnych uczelniach za granicą. Nie interesują nas kandydaci, którzy aplikują na uniwersytety dlatego, że jest im obojętne wykształcenie lub tytuł naukowy. Na studia na PRIGO przyjmujemy studentów, którzy chcą pracować nad sobą, naprawdę się rozwijać, angażować się w nauczanie i działania projektowe od momentu rozpoczęcia studiów, a także uczestniczyć w wydarzeniach pozalekcyjnych, które pomogą im zbudować wartościowe CV. Dlatego wszyscy kandydaci na studia w naszej szkole zdają egzamin wstępny, którego celem jest sprawdzenie predyspozycji i motywacji do studiowania.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy

Lokalizacja

Wyszukiwarka