• +48 502 21 31 22

Euroregion Śląsk Cieszyński

Firma działa w branżach: Stowarzyszenia, kluby i związki,
logo Euroregion Śląsk Cieszyński

Opis firmy

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”

Euroregion powstał 22 kwietnia 1998 roku z chwilą podpisania umowy pomiędzy Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, w skład którego wchodzą: Sdružení obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karviná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci reprezentującego stronę czeską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ reprezentującego stronę polską.
 
Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji. Rozciąga się na obszarze ok. 1400 km2, który zamieszkuje ponad 680 tys. mieszkańców (z czego 360 tys. przypada na część czeską, a 320 tys. na polską). Naturalną oś tych terenów tworzy rzeka Olza, nad którą leżą miasta Cieszyn i Český Těšín, niewątpliwie stanowiące serce regionu. Obszar Euroregionu ciągnie się od Godowa i Jastrzębia-Zdroju po Istebną i od Bohumina po Hrčavu.

Przez Euroregion biegnie główna linia komunikacyjna łącząca północną i południową Europę. Nic więc dziwnego, że na jego terytorium znajduje się największe przejście graniczne pomiędzy Polską i Republiką Czeską, Cieszyn-Boguszowice – Chotěbuz w ramach gęstej sieci przejść granicznych różnych kategorii (6 drogowych, 3 kolejowe, 3 turystyczne i 8 małego ruchu granicznego). Nie powinno także dziwić, że znajdują się tu silne ośrodki przemysłowe. Nie mniej jednak największym atutem Euroregionu jest jego atrakcyjność turystyczna. Znane miejscowości turystyczne, bogata sieć szlaków turystycznych i rowerowych czy wspaniałe zabytki przypominające świetność Śląska Cieszyńskiego to tylko niektóre czynniki wpływające na atrakcyjność tego regionu.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Lokalizacja

Wyszukiwarka