• +48 502 21 31 22

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisław Śląskim

ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski Firma działa w branżach: Stowarzyszenia, kluby i związki,
logo Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisław Śląskim

Opis firmy

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim działa od 20 lutego 1957 roku. Od momentu powołania Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim zakresem jego działania jest:

Świadczenie usług doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych oraz informacyjnych.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą – z uwzględnieniem zasady dobrowolności – osoby będące rzemieślnikami w rozumieniu ustawy
z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle oraz przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wyciąg z par. 1 Statutu Cechu).

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim jest organizacją zrzeszającą zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast: Jastrzębie Zdrój, Pszów, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pozapowiatowe. Zakłady zrzeszone w Cechu przypisywane są ze względu na rodzaj wykonywanej działalności do branż: budowlanej, drzewnej, fryzjerskiej, metalowej, ogólnej, motoryzacyjnej, spożywczej.

Za zasługi w rozwoju rzemiosła wodzisławski Cech został wyróżniony wieloma odznaczeniami, z których do najcenniejszych należy złoty medal im. Jana Kilińskiego.

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim jako organizacja promuje swoich członków nie tylko na terenie powiatu, ale również w województwie i kraju. To z inicjatywy Cechu w 27 kwietnia 2002 r. osiem firm otrzymało od Krajowego Państwowego Inspektora Pracy świadectwo zakładu pracy bezpiecznej. Taki tytuł został przyznany także Cechowi. Po raz pierwszy świadectwa te wręczono w Wodzisławiu Śląskim, a nie jak do tej pory bywało w Warszawie.

Dla jeszcze lepszej obsługi swoich klientów, w dniu 12 września 2002 r. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9000:2001. Tym samym był pierwszym Cechem w Polsce, który taki certyfikat uzyskał.

Podstawowym zadaniem Cechu, zgodnie ze statutem, jest promocja działalności gospodarczej i społeczno – zawodowej rzemiosła, nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, a także utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

Głównym celem Cechu jest:

  1. podniesienie konkurencyjności MMŚP w regionie;
  2. rozwój kompleksowego rynku usług dla MMŚP w oparciu o już istniejące instytucje lokalne, regionalne i krajowe.

Cele działalności Cechu są integralnie i związane z potrzebami i wymaganiami regionalnego rynku pracy.

W ramach biura Cechu funkcjonuje:

  1. biuro rachunkowe, które zajmuje się doradztwem podatkowym, prawnym i kadrowym oraz zajmuje się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zlecenie klienta; biuro zostało wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 13 zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1997 r.;
  2. Centrum Kształcenia Zawodowego, którego celem jest zapewnienie firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym kompleksowych usług szkoleniowych i doradczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, realizowanych przez nauczycieli, trenerów, doradców i ekspertów – praktyków. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach popartych praktyką i literaturą fachową. Ośrodek rozpoczął działalność 8 sierpnia 1996 r.  i powołany został uchwałą Zarządu Cechu nr 73 z dnia 19 czerwca 1996 roku;
  3. Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „PROMYK” w Wodzisławiu Śląskim, głównym celem działalności Promyka jest in. umożliwienie rozwoju osobowości, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy; kształtowanie umiejętności spędzania czasu, w tym wolnego; kształtowanie poczucia własnej tożsamości, poszanowania prawa autorskiego i dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie rozwoju ogólnego; uzupełnianie wiedzy dzieci i młodzieży; współpraca ze środowiskiem lokalnym. Ośrodek rozpoczął działalność 1 października 2012 r. i powołany został uchwałą Zarządu Cechu nr 22 z dnia 19 września 2012 roku.

 

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego
  • Użytkownik platformy

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka