• +48 502 21 31 22

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZŁOWIEKA TĘCZA

Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz Firma działa w branżach: Stowarzyszenia, kluby i związki,

Opis firmy

organizacja wspierająca osoby w sytuacji kryzysowej, doświadczające przemocy, ubóstwa i bezdomności

Podejmowane przez Stowarzyszenie działania obejmują osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej. Działania Stowarzyszenia koncentrują się na grupach osób zagrożonych bądź już dotkniętych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Obejmują szeroko rozumiane wsparcie na drodze do reintegracji społecznej, pomoc w powrocie do zdrowego, samodzielnego funkcjonowania, a także działania profilaktyczne wobec potencjalnie zagrożonych problemem wykluczenia społecznego.

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z dotacji, darowizn od osób prywatnych, grantów oraz dochodów wypracowanych przez mieszkańców prowadzonych przez Stowarzyszenie ośrodków.

MISJA STOWARZYSZENIA

• Wspieranie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej
• Pomoc rodzinie
• Działania na rzecz dzieci i młodzieży
• Pomoc ofiarom przemocy
• Przeciwdziałanie dyskryminacji we wszelkich jej przejawach

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
Uczestnik projektów:

Lokalizacja

Wyszukiwarka