• +48 502 21 31 22

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU

logo ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU

Opis

szkoła

W skład  Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10  w Raciborzu,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  nr 1 w Raciborzu.

Jesteśmy szkołą kształcącą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, w normie intelektualnej  z autyzmem, zespołem Aspergera  oraz ze sprzężeniami.

Praca z uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Dążymy to tego, by w naszej szkole każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich własnych możliwości. Uczniowie objęci są stałą opieką pedagogiczno – psychologiczną.

Wszyscy uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi przez specjalistów w wymiarze 10-12 godzin w tygodniu na oddział. Są to: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, dogoterapia, hipoterapia, korekta wad postawy, komunikacja alternatywna i wspomagająca, korekta wad wymowy, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, zajęcia korekcyjno, terapia metodą Tomatisa, zajęcia w sali doświadczania świata, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna /SI/, zajęcia ruchowo - terapeutyczne.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w: atrakcyjnych zajęciach sportowych - treningi i wyjazdy na zawody sportowe Klubu Olimpiad Specjalnych "Animusz"; ciekawych zajeciach pozalekcyjnych, róznorodnych imprezach i konkursach plastycznych, sportowych i przedmiotowych, zajęciach dodatkowych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz zajęciach na basenie.

Zapewniamy:
- przyjazną i życzliwą atmosferę,
- wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, życiowych,
- naukę w nowocześnie wyposażonych klasach, pracowniach, gabinetach specjalistycznych i obiektach sportowych,
- opiekę pielęgniarki,
- opiekę w świetlicy  w godzinach od 6:45 do 16:30,
- smaczne posiłki w stołówce szkolnej, wypoczynek w strefach zabawy i wyciszenia.

Uczniom przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej oraz możliwość bezpłatnego dowozu busami, organizowanego przez gminy.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy
  • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
  • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego

Lokalizacja

Wyszukiwarka