• +48 502 21 31 22

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA - Centrum Kształcenia Ustawicznego

logo POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Opis firmy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA -najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.
 
Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. 

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
Uczestnik projektów:

Lokalizacja

Wyszukiwarka