• +48 502 21 31 22

Ankieta

Analiza wykonania strategii miasta Wodzisław Śląski 2014-2020

W związku z pracami nad strategią miasta Wodzisław Śląski na lata 2021-2025 prosimy o wypełnienie ankiety na temat wykonania obecnej strategii. Kolejnym krokiem będzie zbieranie propozycji do strategii na kolejne lata.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków publicznych otrzymanych z Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na wsparcie przedsiębiorczości

Odpowiedzi przedsiębiorców

1. 1.1 Wzmacnianie atrakcyjności miasta w oparciu o rozwój lokalnej przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, współpracę przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz wykorzystywanie lokalnych potencjałów rozwojowych. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

2. 1.2 Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą miasta i powiązany ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego rynku pracy. Źle - 1 Bardzo dobrze - 5

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

3. 1.3 Rozwój kapitału ludzkiego podwyższający konkurencyjność gospodarczą miasta i powiązany ze zmieniającymi się potrzebami lokalnego rynku pracy 1- Źle , 5 - Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

4. 1.4 Wodzisław Śląski miastem inicjującym ponadlokalne procesy rozwojowe oraz liderem projektów podejmowanych w jego obszarze funkcjonalnym.1- Źle , 5 Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

5. 2.1.Kształtowanie nowej struktury gospodarczej w oparciu o współzależny rozwój funkcji gospodarczych, edukacyjnych i naukowych 1 - Źle, 5 - Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

6. 2.2.Wykorzystywanie subregionalnego rynku dla rozwoju usług, turystyki, kultury i nauki oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

7. 2.3 Aktywizacja mieszkańców ukierunkowana na podejmowanie działań na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i wzmacniania pozycji miasta. 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

8. 3.1.Pozytywnie postrzegane przez mieszkańców warunki życia w mieście kształtowane na poziomie zapobiegającym negatywnym zjawiskom migracji. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

9. 3.2.Zrównoważona sytuacja na rynku pracy będąca wynikiem powstawania w mieście miejsc pracy o odpowiedniej jakości i liczbie.1- Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

10. 4.1.Sprawny system komunikacji wewnętrznej wspierający efektywną współpracę sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu oraz innych liderów i środowisk lokalnych 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

11. 4.2.Optymalizacja warunków do realizowania projektów międzysektorowych wspierających wdrażanie strategii rozwoju miasta. 1- Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

12. 4.3.Wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta w otoczeniu 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

13. 4.4.Konsekwentne rozwijanie kompetencji i zasobów władz miasta i urzędników samorządowych w zakresie podejmowania i wdrażania decyzji strategicznych z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego 1-Źle, 5-Bardzo dobrze

Ocena w skali 1-5 ( - najgorzej, 5 - najlepiej)

Wyszukiwarka