• +48 502 21 31 22

Kłopoty z Małym ZUS Plus. Rzecznik MŚP interweniuje

Spór dotyczy interpretacji przepisów, jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus.

Kłopoty z Małym ZUS Plus. Rzecznik MŚP interweniuje

Mały ZUS Plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekracza 120 tys. zł. W ostatnim czasie część osób chcących skorzystać z tego rozwiązania trafia na problemy. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpiło już w kilkuset sprawach.

Jak poinformowała Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska, oddziały terenowe Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku i Poznaniu prowadzą w sumie ponad 600 spraw przedsiębiorców, z czego w kilkudziesięciu przypadkach złożono już odwołania do sądów. Wnioski od przedsiębiorców w sprawie interwencji wpływają do jej biura w dużej ilości. – Pierwszą taką sprawę udało nam się już wygrać. Mam nadzieję, że po wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim pojawią się kolejne orzeczenia korzystne dla przedsiębiorców. Jeśli tak się nie stanie, będziemy składać apelacje, a następnie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego – zapowiedziała rzeczniczka.

Spór między Rzecznikiem MŚP a ZUS dotyczy interpretacji przepisów dotyczących tego, jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus. Według Rzecznika intencją ustawodawcy było wprowadzenie dwóch lat przerwy, natomiast ZUS stanął na stanowisku, że przerwa powinna wynosić trzy lata. 27 czerwca Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim podzielił argumentację Rzecznika MŚP i przyznał przedsiębiorcy prawo do Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024 r.

Agnieszka Majewska podkreśliła, że Biuro Rzecznika MŚP zawsze będzie wspierać przedsiębiorców w sprawach, w których organ administracji publicznej naruszy Konstytucję Biznesu. Jedne z głównych zasad to: co nie jest zabronione, jest dozwolone, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania niejasności w przepisach prawa i postępowaniach administracyjnych na korzyść przedsiębiorcy oraz zasada proporcjonalności. W ocenie rzeczniczki często łamią je urzędnicy ZUS-u. – W lutym i marcu zakład nie przyjmował wniosków przedsiębiorców składanych w sprawach Małego ZUS Plus, co w mojej ocenie stanowiło naruszenie Konstytucji Biznesu. W indywidualnych sprawach przedsiębiorców, w których ZUS nie wydawał decyzji, a jedynie informował o braku możliwości jej wydania, Biuro Rzecznika MŚP występowało z wnioskami o ich wydanie. Dopiero po wstąpieniu rzecznika do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi decyzje takie były wydawane – wskazała. Zapowiedziała, że w tym tygodniu spotka się z prezesem ZUS Zbigniewem Derdziukiem, mając nadzieję na konstruktywną rozmowę dotyczącą współpracy z Biurem Rzecznika MŚP, a także na to, że w przyszłości pracownicy ZUS-u będą przychylniej odnosili się do przedsiębiorców.

Rzeczniczka MŚP chce też podjąć starania na rzecz nowelizacji ustawy o Rzeczniku MŚP, tak by rzecznik nie tylko mógł pomagać przy organizacji mediacji, ale był jej faktycznym uczestnikiem i jako strona mógł wspierać przedsiębiorców. W jej ocenie w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki współpracy Biura Rzecznika MŚP z Krajową Administracją Skarbową udało się wypracować dobre praktyki, które obecnie stosowane są przez urzędników. Dzięki temu przedsiębiorcy są przyjaźniej traktowani przez urzędy. Zmiany widać np. w treści uzasadnień decyzji administracji skarbowej, które w końcu są zrozumiałe dla przedsiębiorców.

Czytaj także: Agnieszka Majewska nowym Rzecznikiem MŚP

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka