• +48 502 21 31 22

Wakacje składkowe z podpisem prezydenta. Kto będzie mógł skorzystać?

Korzystając z tej opcji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności.

Wakacje składkowe z podpisem prezydenta. Kto będzie mógł skorzystać?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wakacje składkowe. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mieli możliwość zawieszenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne na jeden miesiąc.

– W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane są zmiany umożliwiające skorzystanie na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – poinformowała kancelaria prezydenta.

Aby skorzystać z "wakacji od ZUS", przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem społecznym, którzy zatrudniają do 10 osób (z przedsiębiorcą włącznie) i których przychody roczne nie przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 2 mln euro. Z rozwiązania nie będą mogły korzystać osoby, które prowadzą firmę i wykonują działalność na rzecz poprzedniego pracodawcy. Wakacje będą wliczane do pomocy de minimis, więc ci, którzy przekroczą limit, również nie będą mogli skorzystać z jednomiesięcznej ulgi w opłacaniu składek.

Korzystając z tej opcji, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności – w danym okresie nadal będzie mógł uzyskiwać z niej przychody czy wystawiać faktury.

Budżet będzie refundować składki na ubezpieczenia społeczne, co będzie kosztować 1,64 mld zł. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie będą refundowane. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka