• +48 502 21 31 22

Ponad 1,6 mld zł z UE na zagraniczną ekspansję polskich firm

Rosnąca obecność polskich firm na rynku unijnym pozwoliła na awans Polski do grona 25 największych eksporterów na świecie.

Ponad 1,6 mld zł z UE na zagraniczną ekspansję polskich firm

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwiło pozyskanie miliardów euro dla polskich firm. Jednym z głównych obszarów wsparcia było umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i ekspansja na zagraniczne rynki.

Internacjonalizacja obejmuje eksport produktów lub usług, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów gospodarczych, wspólne przedsięwzięcia, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inne formy współpracy. Ekspansja taka niesie ze sobą liczne korzyści – otwiera przedsiębiorstwom drzwi do nowych rynków, co zwiększa ich potencjał wzrostu i pozwala na generowanie wyższych dochodów, a także umożliwia również dywersyfikację ryzyka, dzięki czemu firma nie jest zależna wyłącznie od sytuacji na rynku krajowym. Dodatkowo może podnieść konkurencyjność firmy poprzez zdobywanie nowych umiejętności, technologii i wiedzy oraz poprzez budowanie marki na globalnym poziomie oraz daje dostęp do nowoczesnych technologii, innowacji oraz najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach.

Z "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że relacja eksportu wyrobów i usług do PKB rośnie. W latach 2012-2021 r. zwiększyła się z 44,3% do 60,7%. Od 2016 r. relacja eksportu do PKB przekracza 50%, a polskie przedsiębiorstwa zajmują się w coraz większym stopniu zaspokajaniem popytu konsumentów zagranicznych niż polskich. 25,8% przychodów polskich przedsiębiorstw pochodzi z eksportu. W raporcie "20 lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy przedsiębiorstw i sektorów gospodarki" Banku Pekao Polska odnotowała najsilniejszy awans w unijnej hierarchii eksporterów – po 2004 r. zarejestrowała najsilniejszy wzrost udziału w łącznym eksporcie unijnych krajów (o ponad 3 p.p.), który w mniejszym lub większym stopniu dotyczył niemal wszystkich gałęzi przetwórstwa. Wzrost (o prawie 2 p.p.) zaliczyła też w hierarchii unijnych eksporterów usług. Rosnąca obecność polskich firm na rynku unijnym pozwoliła na awans Polski do grona 25 największych eksporterów na świecie.

Polskie firmy w tej kwestii mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Łącznie w czasie naborów w ramach programów Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Innowacyjna Gospodarka wpłynęło ponad 15,6 tys. wniosków, z czego 7,5 tys. projektów zostało objętych wsparciem. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 1,6 mld zł. Środki te umożliwiły polskim firmom m.in. rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności eksportowej, udział w zagranicznych imprezach targowych, misjach gospodarczych i spotkaniach branżowych czy nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi.

Teraz PARP kontynuuje działania na rzecz promocji polskich firm na rynkach międzynarodowych. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 realizowane jest działanie "Promocja marki innowacyjnych MŚP". Skierowane jest ono do polskich przedsiębiorstw, które posiadają znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Z kolei 28 maja uruchomiony został nabór skierowany do firm planujących uczestnictwo w wydarzeniach targowych i konferencyjnych towarzyszących Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka. W programie promocji przewidziano 40 wydarzeń targowych, na których polskie MŚP będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Priorytetem są branże: medyczna, kosmetyczna, IT/FinTech, gamingowa, zielonych technologii i rolno-spożywcza.

Czytaj także: Jak rynek pracy i gospodarka zmieniły się w ciągu ostatnich 20 lat?

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka