• +48 502 21 31 22

Jastrzębie-Zdrój robi porządek z reklamami

Nowa uchwała przewiduje długie okresy przejściowe, aby przedsiębiorcy mogli dostosować się do nowych zasad, co pozwoli uniknąć nadmiernych obciążeń.

Jastrzębie-Zdrój robi porządek z reklamami

Na sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój została przyjęta nowa uchwała regulująca umieszczanie reklam w mieście. Określona jako "Uchwała Reklamowa" inicjatywa ta ma na celu promowanie jakości, porządku oraz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Jak tłumaczy magistrat, nowe przepisy, oparte na starannym planowaniu i konsultacjach z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, mają zmienić dotychczasowy krajobraz miasta. Jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia poprzez estetyczne umieszczanie reklam oraz zachowanie walorów historycznych i krajobrazowych.

W ramach uchwały miasto zostało podzielone na dwie strefy: obszar Zdroju, gdzie obowiązują szczególne obostrzenia, oraz pozostałą część miasta, gdzie wprowadzono zasady porządkujące przestrzeń poprzez kontrolę ilości i gabarytów nośników reklamowych. Regulacje dotyczą m.in. maksymalnych gabarytów i liczby szyldów oraz nośników reklamowych dla poszczególnych obszarów, warunków i terminów dostosowania istniejących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (36 miesięcy, 48 miesięcy) oraz regulacje związane z ogrodzeniami i obiektami małej architektury.

Nowa uchwała przewiduje długie okresy przejściowe, aby przedsiębiorcy mogli dostosować się do nowych zasad, co pozwoli uniknąć nadmiernych obciążeń. – Zmiany wprowadzone w toku realizacji uchwały już teraz będą zauważalne, przynosząc poprawę jakości przestrzeni publicznej i zwiększając bezpieczeństwo użytkowników dróg. "Uchwała Reklamowa" reguluje umieszczanie reklam w sposób, który równoważy korzyści reklamodawców z potrzebami mieszkańców. Jest to istotny krok w kierunku budowania lepszej, bardziej estetycznej i bezpieczniejszej przestrzeni miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju – podkreśla urząd miasta.

Nad estetyką w mieście pracuje również Rybnik. Od 1 czerwca będzie tam istniał Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika”. Park kulturowy to forma ochrony zabytków obejmująca różnorodną przestrzeń: zabytki, budynki współczesne i zieleń, która wprowadza w niej ład. Miał on powstać także w Raciborzu. Podczas głosowania w kwietniu 2023 r. dziesięciu radnych było za, dziesięciu przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Czytaj więcej: Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika” jeszcze w tym roku

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka