• +48 502 21 31 22

O polityce migracyjnej i energii atomowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Ujemny przyrost naturalny i starzejące się społeczeństwo sprawiają, że polskim pracodawcom brakuje ok. 240 tys. pracowników rocznie.

O polityce migracyjnej i energii atomowej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 7-9 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się XVI Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas ponad 180 sesji szeroko dyskutowane są europejska i światowa gospodarka, przemiany społeczne i trendy cywilizacyjne oraz wyzwania współczesności. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to "Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości". Gośćmi otwarcia EEC byli: Ursula von der Leyen – kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Donald Tusk – prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród głównych nurtów debaty znalazła się m.in. polityka migracyjna i jej wpływ na rynek pracy. Jak podkreślali uczestnicy, ujemny przyrost naturalny i starzejące się społeczeństwo sprawiają, że polskim pracodawcom brakuje ok. 240 tys. pracowników rocznie. Zdaniem ekspertów lukę na rynku pracy może wypełnić imigracja, jednak musi być ona selektywna, ściśle kontrolowana i z możliwością odsyłania np. sprawców przestępstw do krajów pochodzenia. – Nie możemy popełniać błędów krajów zachodnich – podkreślił prof. Maciej Duszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Migracje są procesem, który wymaga bardzo dokładnego namysłu i odpowiedzialności. Migracje są związane z przepływem ludzi. Każda z tych osób ma swoje marzenia, swoje potrzeby, natomiast odpowiedzialne państwo musi reagować na te procesy i tylko na tyle być otwartym, na ile jest w stanie zintegrować przybyszów w społeczeństwie – wskazał Maciej Duszczyk. Dodał, że pod koniec roku będzie gotowy projekt polskiej strategii migracyjnej na lata 2025-2030 opracowany przez międzyresortowy zespół ds. migracji w oparciu o raport sporządzony na podstawie ankiet skierowanych do dużej liczby interesariuszy. Będzie on podlegał dalszym konsultacjom. – Temat migracji porusza kwestie bezpieczeństwa. Potrzebny jest selektywny system przyjmowania ludzi spoza UE, żeby nie popełniać błędów krajów zachodnich. Musimy odzyskać kontrolę nad granicą. Trzeba rozwiązać problem repatriacji, a także podpisać ustawę o readmisji, żeby móc odsyłać przestępców do krajów pochodzenia – zaznaczył.

Pracodawcy uważają jednak, że szczegółowe rozwiązania dotyczące przepływu ludzi do Polski są potrzebne już teraz. – Temat migracji dotyczy również bezpieczeństwa naszych biznesów. Rynek potrzebuje pracowników. Potrzebujemy długofalowej polityki i krótkoterminowych rozwiązań. Nie możemy czekać do 2025 czy 2026 roku na rozwiązania – zauważył stwierdził Maciej Witucki, prezes Konfederacji Lewiatan.

Kolejnym ważnym tematem EKG są energia, transformacja i bezpieczeństwo. – Duża elektrownia atomowa ruszy najpewniej około 2040 r. To data realna. Dotychczas podawany rok 2033 jest niemożliwy do utrzymania – zapowiedziała Marzena Czarnecka, minister przemysłu. Rząd planuje też wyodrębnienie aktywów węglowych z grup energetycznych. Celem jest pozyskanie finansowania. Mogłoby się ono rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w przyszłym. Marcin Okoński, partner w firmie Kearney, zauważył, że synchronizacja działań głównych graczy rynku postępuje, a wytwórcy energii mówią jednym głosem. – Nie można podejmować pochopnych działań. Transformacja to proces ciągły, a nie chwilowy i gwałtowny – podkreślił.

Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przekonywał, że w kolejnych latach zapotrzebowanie na energię będzie większe, m.in. z powodu rozwoju informatyki. Tymczasem działające w Polsce elektrownie węglowe dobiegają do końca wieku użytkowania. Według niego już dziś trzeba rozwijać nowe rodzaje elektrowni, np. gazowe. Ważne są też inwestycje w elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę, ale przede wszystkim istotne są optymalizacja i jak najefektywniejsze wykorzystywanie już istniejących systemów.

fot. EEC
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka