• +48 502 21 31 22

Zmiany w programie "Stop Smog"

Umowy zakładają modernizację 1775 budynków na kwotę ponad 92,6 mln zł, w tym 64,4 mln zł z budżetu państwa.

Zmiany w programie "Stop Smog"

Będą zmiany w programie "Stop Smog". Zwiększy się współfinansowanie inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy jednoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego gmin, zlikwidowane będzie też kryterium majątkowe beneficjenta końcowego.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w przypadku programu "Stop Smog" znowelizowana ma zostać ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jedną ze zmian będzie zwiększenie współfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do poziomu 90% przy równoczesnym zmniejszeniu wkładu własnego gminy przedsięwzięć niskoemisyjnych do poziomu 10%. Obecnie ta relacja wynosi 70% do 30%.

Zgodnie z projektowanymi przepisami zwiększyć ma się także średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym – z 53 tys. zł do 106 tys. zł.

W nowych przepisach zlikwidowane zostanie również kryterium majątkowe beneficjenta końcowego. Rozszerzony ma zostać też katalog wymagań, jakie spełniają urządzenia lub systemy grzewcze ogrzewające jednorodzinne budynki mieszkalne lub systemy podgrzewające wodę użytkową w tych budynkach o kwestie etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ponadto wydłużony ma być czas realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych dla porozumień zawartych przed 1 stycznia 2024 r.

Program "Stop Smog" jest skierowany do gmin, które wykazują złą jakość powietrza. W jego ramach od lutego 2019 r. do końca marca 2024 r. podpisano 18 porozumień z gminami (Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Spytkowice, Raszyn, Kraków, Czarny Dunajec, Lesznowola, Kalwaria Zebrzydowska, Warszawa, Gdańsk, Opinogóra, Rzeszów, Szydłowiec) oraz zagłębiowsko-górnośląską metropolią, która skupia 11 gmin (Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Gierałtowice, Sośnicowice, Mysłowice, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tychy, Zabrze). Umowy zakładają modernizację 1775 budynków na kwotę ponad 92,6 mln zł, w tym 64,4 mln zł z budżetu państwa. Według stanu na koniec marca zrealizowano 542 inwestycje niskoemisyjne. Z programu można otrzymać środki na inwestycje niskoemisyjne w gospodarstwach domowych takie jak np. kompleksowa termomodernizacja budynków, likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączanie do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej. Inwestycje realizowane są przez gminę na rzecz beneficjenta końcowego (mieszkańca) i finansowane ze środków publicznych do 100% ich wartości.

fot. freeimages.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka