• +48 502 21 31 22

Emigrantki nie boją się pracy fizycznej

W automotive kobiety stanowią 56% pracowników, a w szeroko pojętej branży spożywczej odsetek zatrudnionych pań wynosi 70%.

Emigrantki nie boją się pracy fizycznej

Wśród emigrantów zatrudnionych w Polsce pracę fizyczną wykonują w większości kobiety. Są to głównie to Ukrainki i Białorusinki. Zmiana proporcji płci na rynku pracy zachodzi w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

Z raportu Gremi Personal wynika, że wśród 7 tys. osób zatrudnionych przez agencję w charakterze pracownika fizycznego większość stanowią kobiety. Jest ich 4,5 tys., z kolei mężczyzn na takich stanowiskach pracuje aktualnie 2,5 tys. Pracownicy pochodzą z ponad 30 krajów, dominują jednak Ukrainki (93%) i Białorusinki (4%). Wśród mężczyzn również dominują pracownicy z Ukrainy (78%) i Białorusi (10%), ale jest też sporo obywateli Gruzji (7%) i Mołdawii (4%). Przed 2022 r. zdecydowaną przewagę liczebną mieli mężczyźni, wszystko jednak zmieniła wojna w Ukrainie. W 2021 r. kobiety stanowiły 45% zatrudnionych, w 2022 – 64%, a w 2023 r. – 59%.

W poszczególnych branżach również dominują kobiety: w automotive pracuje ich 56%, a w szeroko pojętej branży spożywczej, w którą wchodzi zarówno produkcja żywności, jak i przetwórstwo mięsa i ryb, jest zdecydowana przewaga kobiet – 70%. W sektorze produkcji tylko nieznacznie jest więcej kobiet – o 10% w stosunku do mężczyzn. Jedynie w sektorze logistyki jest idealnie pół na pół. Jak wskazuje Karolina Szleszyńska, wiceprezes Gremi Personal, od czasów pandemii największe braki kadrowe są w sektorze logistyki. – Na stanowisku z uprawnieniami UDT można o wiele więcej zarobić niż w sektorze spożywczym – zaznacza. Jej zdaniem na proporcję płci na rynku pracy mają wpływ dwa czynniki. Po pierwsze w ciągu ostatnich dwóch latach liczebnie emigrację zarobkową sprzed wojny zastąpiły uchodźczynie. – Fakt, że przybyły głównie młode kobiety z dziećmi lub innymi osobami zależnymi, spowodował, że niejednokrotnie musiały podjąć się pracy zmianowej, żeby pogodzić obowiązki opiekuńcze – wyjaśnia Karolina Szleszyńska.

Yuriy Grygorenko, główny analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal, podkreśla, że zmiana proporcji płci na rynku pracy zachodzi w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. – Realia geopolityczne skłoniły mężczyzn do obrony ojczyzny, co z kolei sprawia, że kobiety są bardziej skłonne do podjęcia pracy. Ten trend jest szczególnie widoczny w branżach takich jak automotive czy branży spożywczej, gdzie kobiety już dominują – tłumaczy. Jego zdaniem nie można bagatelizować roli migrantek z Ukrainy w polskim społeczeństwie. – Oprócz aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym odgrywają one kluczową rolę we wsparciu rodzin pozostawionych na Ukrainie oraz w działalności organizacji wspierających ukraińskich żołnierzy – wskazuje. Jak dodaje, dane te nie tylko potwierdzają ewolucję rynku pracy, lecz także demonstrują siłę i determinację kobiet w obliczu trudności. – Ich udział jest nieoceniony w budowaniu i utrzymaniu stabilności gospodarczej, zwłaszcza w tak niepewnych czasach – podkreśla Yuriy Grygorenko.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka