• +48 502 21 31 22

KSeF: Będą szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych

Jednym z pierwszych efektów konsultacji jest rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby e-faktur.

KSeF: Będą szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych

Zakończył się cykl „Konsultujemy KSeF”. W dziewięciu spotkaniach, które odbywały się od 16 lutego do 1 marca, uczestniczyło stacjonarnie i on-line łącznie ok. 10 tys. osób. Teraz Ministerstwo Finansów analizuje zgłoszone uwagi, a w drugiej połowie marca przedstawi do dalszych uzgodnień projekt rozwiązań legislacyjnych. Jednym z pierwszych efektów konsultacji jest rozpoczęcie prac grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby e-faktur. Planowane są też szkolenia dla przedsiębiorców w urzędach skarbowych i współpraca z biznesem przy działaniach informacyjno-edukacyjnych związanych z KSeF.

– 16 lutego w trakcie spotkania dotyczącego bezpieczeństwa i wydajności padł pomysł powołania grupy roboczej ds. wysyłki dużej liczby faktur na środowisku testowym KSeF. Zrealizowaliśmy ten postulat. Uruchomiliśmy forum wymiany informacji i roboczych uzgodnień pomiędzy ekspertami MF, KAS, Aplikacji Krytycznych i Centrum Informatyki Resortu Finansów oraz osobami odpowiedzialnymi za te kwestie w organizacjach, które wdrażają KSeF. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 28 lutego, uczestniczyło w nim 36 osób. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 6 marca. Spotkania odbywają się on-line – relacjonuje MF.

Z kolei istatnie spotkanie konsultacyjne dotyczyło komunikacji zmian w KSeF. Eksperci dyskutowali o tym, jakie tematy wymagają stworzenia dobrych praktyk, a które szczególnego wyjaśnienia i opisania w materiałach informacyjnych.

Przedstawiono już plan szkoleń przedsiębiorców – mają one rozpocząć się w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja, a ich celem będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących korzystania z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez MF, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy. W kolejnych miesiącach aż do odwołania będą prowadzone indywidualne konsultacje w zakresie korzystania z tych bezpłatnych narzędzi. Będzie też możliwość kontaktu z infolinią. MF planuje też webinaria poświęcone konkretnym tematom i przeznaczone dla różnych grup przedsiębiorstw. Działania edukacyjne będą wspierane szeroką akcją informacyjną, tak żeby każdy przedsiębiorca dowiedział się, od kiedy będzie miał obowiązek korzystania z KSeF i jak powinien się do tego przygotować. Przedstawiciele resortu finansów zadeklarowali również gotowość do kontynuacji współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi przy prowadzeniu działań informacyjnych.

Na stronie podatki.gov.pl/ksef dostępna jest zakładka, w której publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka