• +48 502 21 31 22

Cyfrowy Paszport Produktu ułatwi naprawę i recykling

Dzięki cyfrowemu paszportowi produktu będzie możliwe sprawdzenie za pomocą smartfona w łatwy i szybki sposób wszystkich informacji o danym produkcie.

Cyfrowy Paszport Produktu ułatwi naprawę i recykling

Unia Europejska chce wprowadzić elektroniczne dokumenty, na podstawie których każdy będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzi i w jaki sposób został wytworzony dany produkt. Cyfrowy Paszport Produktu (Digital Product Passport) to zestaw danych umożliwiających identyfikację produktu za pomocą unikalnego identyfikatora, który będzie dostępny drogą elektroniczną za pośrednictwem np. kodu QR, kodu kreskowego czy tagowania NFC. Podstawowe informacje będą dostępne offline. Dzięki tym danym będzie można poznać skład i pochodzenie poszczególnych elementów w całym cyklu życia produktu. DPP obejmie nie tylko dane o produktach końcowych, ale także o komponentach i półproduktach, także w przypadku produktów importowanych. Będą to informacje związane ze zrównoważonym rozwojem, obiegiem zamkniętym, zachowaniem wartości w celu ponownego użycia, regeneracji i recyklingu.

– Dzięki temu rewolucyjnemu rozwiązaniu możliwe będzie sprawdzenie za pomocą zwykłego smartfona wszystkich informacji o danym produkcie. Jedyne, co będzie trzeba zrobić, to zeskanować kod na produkcie i zostaniemy przekierowani do najważniejszych danych, począwszy od miejsca wyprodukowania elementów składowych naszego produktu, środków transportu, jakimi dotarł do miejsca sprzedaży, informacji dotyczącej śladu węglowego czy sposobach jego ewentualnej naprawy lub recyklingu skończywszy. Dla konsumentów najważniejsze jest jednak to, że dzięki temu mechanizmowi każdy z nas będzie mógł sprawdzić, jaką drogę przebył dany produkt w całym cyklu swojego życia, począwszy od powstania materiałów, z których został wykonany aż do momentu, gdy stanie się odpadem i trafi na składowisko albo dzięki procesom recyklingu z powrotem będzie mógł stać się nowym produktem, zamykając cykl – tłumaczy Piotr Mazurek, ekspert ds. gospodarki obiegu zamkniętego Konfederacji Lewiatan.

Cyfrowy Paszport Produktu umożliwi wszystkim zainteresowanym a więc przedsiębiorcom, organom publicznym, a przede wszystkim konsumentom, dokładną wiedzę na temat wpływu, jaki na środowisko ma każdy materiał zastosowany w danym produkcie. – Jestem przekonany, że ten cyfrowy dokument odegra kluczową rolę w zakresie wymiany informacji na temat śladu węglowego i możliwości recyklingu na różnych etapach łańcucha wartości, a nawet może umożliwić łatwiejsze przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, a także przyczynić się do dekarbonizacji niektórych gałęzi przemysłu – dodaje ekspert.

Jako pierwsze objęte „paszportowaniem” zostaną objęte baterie, elektronika i tekstylia. Stanie się to w 2026 r. Wynika to z ich znaczącego wpływu na środowisko, a w konsekwencji wysokiego potencjału związanego z obiegiem surowców i współczynnika recyklingu. – Cyfrowy Paszport Produktu niesie za sobą wiele korzyści: z jednej strony zapewni wygodę konsumentom poprzez łatwość dotarcia do najważniejszych informacji i możliwość sprawdzenia autentyczności danych produktów, z drugiej strony – dla przedsiębiorców dbających o zrównoważony rozwój w całym cyklu życia swoich produktów – będzie to możliwość wiarygodnego przekazywania informacji na temat najlepszych cech tych produktów, co zapewni im korzystną pozycję na rynku, a także może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów czyli przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego – przekonuje Piotr Mazurek.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka