• +48 502 21 31 22

Rzecznik MŚP: Obowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd

– Stajemy przed poważnym ryzykiem zamykania małych i średnich przedsiębiorstw. W kontekście obecnego rynku, gdzie wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta – ocenił Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP: Obowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd

4 grudnia na PGE Narodowym w Warszawie miał miejsce III Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Wydarzenie, będące centrum wymiany wiedzy dla ekspertów i liderów biznesu, rozpoczęło się od śniadania prasowego, podczas którego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz stwierdził, że "ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności".

Rzecznik MŚP poruszył dwa istotne tematy, które wywołały silne reakcje i dyskusje. Podczas panelu "Czy sektor MŚP udźwignie koszty związane z raportowaniem ESG?" stwierdził, że wyzwania związane z raportowaniem ESG dla sektora MŚP mogą być znaczące, lecz równie ważne jest zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na ich przyszłość i dostosowanie do globalnych trendów. – Stajemy przed poważnym ryzykiem zamykania małych i średnich przedsiębiorstw. W kontekście obecnego rynku, gdzie wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta – ocenił Adam Abramowicz. – Największe obawy przedsiębiorców budzi wzrost kosztów – energii, płac, ubezpieczeń społecznych. Obecnie firmy jeszcze radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale nadciąga fala problemów, która może zagrozić stabilności gospodarki. Ta fala to wymogi raportowania ESG, które będą obowiązywać wszystkich – od małych sklepów po warsztaty. Generowane przez to dodatkowe koszty mogą obciążać nie tylko przedsiębiorstwa, ale całą gospodarkę. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, koszty raportowania ESG mogą doprowadzić do zamknięcia wielu MŚP, co w konsekwencji przyniesie korzyści dużym korporacjom – podkreślił.

Drugim tematem było stwierdzenie Adama Abramowicza, że "ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności". Wzbudziło ono dyskusję o potencjalnych naruszeniach praw konstytucyjnych i międzynarodowych oraz ich wpływie na polski sektor biznesowy i społeczeństwo. – Agendy rządowe uzurpują sobie prawo do ustanawiania nowych norm prawnych. Widzimy to na przykładzie ZUS. Od wielu lat toczy się dyskusja nad terminem “wspólnik iluzoryczny” lub “spółka niemalże jednoosobowa”. Sąd rejestruje takie spółki, ale ZUS kwestionuje status prawny takiego podmiotu. Skutkuje to nałożeniem składek obejmujących nawet kilka lat wstecz. Powoduje to poczucie niesprawiedliwości wśród wspólników, którzy zawierają umowę w dobrej wierze, a są oskarżani de facto o oszustwo. Rzecznik MŚP skierował do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień wobec jednego z urzędników ZUS – wyjaśnił dr Marek Woch, zastępca Rzecznika MŚP.

Podczas śniadania omówiono też m.in. "System kaucyjny 2025: Rewolucja w gospodarowaniu odpadami i recyklingu". Dr hab. inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB, podkreślił jak planowany na 2025 r. system kaucyjny może zmienić zarządzanie odpadami i recyklingiem w Polsce, przyczyniając się do ochrony środowiska. – Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzimy rewolucję – system kaucyjny, dzięki któremu zwiększymy wolumen odzyskanych butelek. Do 2035 r. zamierzamy osiągnąć 77% w dziedzinie selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Chcemy, aby każdy producent czuł się odpowiedzialny za to, co projektuje, również pod kątem wyboru opakowania. Już na etapie produkcji powinniśmy się zastanowić, czy opakowanie będzie się nadawało do recyklingu. W odpadach komunalnych mamy tylko 3% odpadów opakowaniowych. To niewiele, ale bardzo dużo pod kątem pozyskania surowca. Pamiętajmy, że rocznie produkujemy 14 milionów ton odpadów komunalnych – wskazał Krystian Szczepański.

fot. III Kongres ESG Polska Moc BIznesu
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka