• +48 502 21 31 22

Jak przygotować miasto na zmiany klimatu? Podręcznik IOŚ-PIB

W publikacji można znaleźć 31 działań dotyczących m.in. wprowadzenia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, poprawy komfortu użytkowników transportu publicznego czy wzmacniania systemu przyrodniczego.

Jak przygotować miasto na zmiany klimatu? Podręcznik IOŚ-PIB

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował "Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów". – Planowanie adaptacji do zmian klimatu i wdrażanie działań adaptacyjnych wymaga zaangażowania i współpracy wielu interesariuszy, niemniej to samorządowa administracja publiczna jest jednostką odpowiedzialną za adaptację gmin. Aby podmioty te świadomie podejmowały działania adaptacyjne, muszą mieć wiedzę o skutkach zmian klimatu dla społeczności lokalnych, ale także o sposobach, które mogą w danej gminie być zastosowane i przynieść oczekiwane rezultaty w zmniejszaniu ryzyka klimatycznego – tłumaczy IOŚ-PIB.

Publikacja ma na celu ukazanie samorządom szerokiej gamy możliwych działań, co może być pomocne w wybieraniu przez gminy własnej opcji adaptacyjnej. Wybór konkretnych działań i sposobów ich realizacji zależy od władz samorządowych.

W katalogu można znaleźć 31 działań dotyczących m.in. wsparcia służb ratowniczych i organów zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń klimatycznych, wprowadzenia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury, zabezpieczania budynków, poprawy komfortu użytkowników transportu publicznego czy wzmacniania systemu przyrodniczego. IOŚ-PIB proponuje np. przeprowadzenie szkoleń, organizację wydarzeń edukacyjnych, budowę zielonych dachów, współpracę z organizacjami pozarządowymi, aranżację zielonych przystanków czy budowę parkingów "parkuj i jedź", odtworzenie mokradeł i monitorowanie zadrzewień.

Do pobrania: "Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów"

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka