• +48 502 21 31 22

Branża turystyczna apeluje o pomoc

Polska Izby Turystyki zwraca m.in. uwagę na konieczność promocji i wsparcia turystyki przyjazdowej.

Branża turystyczna apeluje o pomoc

Podczas spotkania Liderów Turystyki w Warszawie prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski przedstawił 10 postulatów dla polskiej turystyki. Wśród nich są m.in. zmniejszenie obciążeń finansowych, aktywizacja turystyki krajowej poprzez bon turystyczny czy wprowadzenie rejestru imprez okazjonalnych.

Pierwszy z postulatów dotyczy toczących się prac nad rewizją unijnej turystycznej dyrektywy 2015/2302. Branża domaga się odrzucenia wniosków o ograniczenie lub likwidację zaliczek na poczet imprezy turystycznej oraz poparcie postulatu o objęcie obowiązkiem zwrotu przez wykonawcę usługi turystycznej organizatorom turystyki przedpłat za usługi niewykonane z powodu rezygnacji z imprezy podróżnego lub organizatora. Branża apeluje też o aktywizację turystyki krajowej, a szczególnie dziecięcej, młodzieżowej i senioralnej przez społeczne programy wsparcia. Jednym z narzędzi miałby być bon turystyczny.

Polska Izby Turystyki zwraca również uwagę na konieczność promocji i wsparcia turystyki przyjazdowej. Zaproponowano sukcesywne zwiększanie środków kierowanych do Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli instytucji, której zadaniem jest pozyskiwanie turystów zagranicznych i propagowanie walorów turystycznych Polski. Izba domaga się także większego wpływu branży na politykę promocji turystyki w kraju i zagranicą przez wzmocnienie komunikacji z administracją rządową oraz szerszego udziału branży w oficjalnych kampaniach reklamowych dotyczących turystyki. Jako konieczne wymieniono także zmniejszenie obciążeń finansowych organizatorów turystyki. Jednym z rozwiązań powinno być zamrożenie wpłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego.

PIT postuluje też wprowadzenie jako niezbędnych narzędzi walki z nieprawidłowościami w turystyce: rejestru wyłączonych spod ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych imprez okazjonalnych, niekomercyjnych, dla ograniczonego kręgu podróżnych. Walką z naruszeniami prawa w turystyce miałaby zajmować się samorządy wojewódzkie wraz z przekazaniem urzędom marszałkowskim odpowiedniej puli środków na ten cel.

Zdaniem izby państwo powinno tworzyć warunki do rozwoju turystyki zgodnie z zasadami inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie w regionach, których walory turystyczne nie mogą być wykorzystywane z powodu braku odpowiedniej infrastruktury bądź jej niewłaściwego stanu technicznego. Dodano, że państwo powinno też wspierać samorządy i organizacje pozarządowe w zakresie zrównoważonego i inteligentnego rozwoju turystyki. Zaznaczono również, by w programach nauczania uwzględnić wiedzę dotyczącą inteligentnego i zrównoważonego rozwoju turystyki.

PIT podkreśliła również potrzebę unowocześnienia branży turystycznej przez stosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i sztucznej inteligencji. Branża domaga się też wsparcia finansowego dla przedsiębiorców turystycznych wdrażających rozwiązania ze sfery ICT i AI przez dotacje, pożyczki i szkolenia. Jako ważne dla umożliwienia firmom turystycznym podejmowania szybkich decyzji uznano zapewnienie im dostępu do danych statystycznych.

PIT wskazała również, że potrzebny jest przegląd proponowanych w poprzedniej kadencji Sejmu ustaw dotyczących branży turystycznej oraz przeanalizowanie możliwości objęcia imprez jednodniowych przepisami ustawy o imprezach turystycznych.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka