• +48 502 21 31 22

Ostatnie godziny na złożenie wniosku o 300 plus

Do połowy listopada w województwie śląskim ZUS przyjął 374 tys. wniosków, a łączna kwota wypłaconych wyprawek szkolnych przekroczyła tutaj 154 mln zł.

Ostatnie godziny na złożenie wniosku o 300 plus

Do końca listopada można wnioskować o dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start – tzw. 300 plus. To ostatnie dni i godziny dla tych, którzy tego nie zrobili. Rodzice oraz opiekunowie mogą wysłać wniosek elektroniczny także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Można otrzymać jednorazowo 300 zł na każde uczące się dziecko.

– Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną. Ostateczny dzień złożenia wniosku to 30 listopada. Można to zrobić nawet po godzinach pracy, wieczorem, bo wnioski są składane elektronicznie, a rodzice mogą go przesłać za pomocą aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia – przypomina Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.

Większość rodziców już złożyła wnioski. Do połowy listopada w województwie śląskim ZUS przyjął 374 tys. wniosków, a łączna kwota wypłaconych wyprawek szkolnych przekroczyła tutaj 154 mln zł. – Chociaż rok szkolny już w pełni, to wciąż warto przypominać o zbliżającym się końcowym terminie. Zdarza się, że ktoś wcześniej nie miał możliwości złożenia elektronicznego dokumentu albo po prostu zapomniał. Tylko w okresie od połowy października do połowy listopada w województwie śląskim wpłynęło 9 tys. wniosków o 300 plus. Tak więc teraz jest to ostatni moment na to, by złożyć taki wniosek, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił – podkreśla rzeczniczka.

Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

fot. ZUS
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka